Işten çıkış kodları 29 ne demek?

Kod 29, işten çıkarma sebebi olarak “İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi’ne olanak sağlamaktaydı. …

Işten çıkış nedeni 2 ne demek?

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi: Deneme süresi içerisinde veya sonunda sözleşme işçi tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir. Bu kodun seçilmesi halinde yine işçiye tazminat ödenmeyecek ve işsizlik maaşı ödemesi yapılmayacaktır.

Işten çıkış kodları 27 ne demek?

27 Numaralı Kod – İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih; İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması (4857 s.k. 25/III) durumunda bu çıkış kodu seçilecektir.

İşten çıkış kodu 22 kodu ne demek?

22- Diğer nedenler: İşçinin çıkış nedeni bu kod listesinde hiçbir kategoriye uymuyorsa, bu kod seçilmelidir. 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih: İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle (4857/24/I) sona erdiriliyorsa bu kod seçilecektir.

İşten ayrılış kodu nerede yazar?

İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. Bu kodlar Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin (6) numaralı bölümünde yer almaktadır.

Hangi kodlarla işten çıkış yapılabilir?

Fesih Yasağı Kapsamına Girmeyen SGK İşten Çıkış Kodları

FESİH KODU 4857 sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Kapsamında Fesih Yasağına Girmeyen İşten Çıkış Kodları
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

Işsizlik maaşı almak için hangi madde?

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıştan dolayı iş akdi Kod-29’dan feshedilen işçilerin, bu durumun aksini iddia ediyorsa, bunu kanıtlamakla mükelleftir. Kanıtlayan işçiler, mahkeme yoluyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve İŞKUR’dan işsizlik maaşı alabiliyor.