İşletme içine bilgi sunan muhasebeye ne denir?

İşletme içindeki ilgili kişilerin, yani yöneticilerin, işletme faaliyetlerini planlayabilmesi, yürütebilmesi ve sonuçları kontrol edebilmesi için ihtiyaç duydukları finansal bilgileri sunan muhasebeye YÖNETİM MUHASEBESİ denilmektedir.

Muhasebeye neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Muhasebe, işletmeyle ilgili ekonomik verileri belirler, biriktirir, işler, sınıflandırır, özetler ve raporlar. Şirket yönetimi, muhasebe sistemi sayesinde, şirketin mali durumu hakkında bilgi sahibi olur ve ona göre planlamalar yapar.

Işletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilen tüm olayları tanımlayan bir işletme fonksiyonuna ne denir?

1. Muhasebenin Tanımı: Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır.

Muhasebe türlerinden hangisi yalnızca işletme içi gruplara bilgi sağlar?

Genel (finansal) muhasebe hem işletme içine hem de işletme dışına bilgi sağlarken yönetim muhasebesi yalnızca işletme içinde kullanılmaktadır.

Finansal tablo bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Finansal tablo kullanıcıları aşağıdaki gibidir:

  • Yatırımcılar,
  • Kamu, vergi daireleri, sgk, diğer.
  • Çalışanlar.
  • Borç verenler.
  • Yatırımcılar.
  • Müşteriler.
  • Satıcılar.
  • Tedarikçiler.

Bilançonun sunulma amacı nedir?

​İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. İşletmenin bir dönemine ait finansal ve ekonomik faaliyetlerini gösteren, aktif ve pasif olmak üzere iki tablodan oluşan mali tablodur.

Muhasebenin onemi nedir?

Muhasebe, işletmeyle ilgili ekonomik bilgileri belirler, biriktirir, işler sınıflandırır, özetler ve raporlar. İşletmelerin karar alma sürecinde bilginin ve dolayısıyla bilgi sisteminin önemi büyüktür. Bu durum işletmelerin sağlıklı finansal ve yönetimsel kararları almamalarına sebep olmaktadır.

İşletmenin temel eşitlikleri nelerdir?

Temel muhasebe eşitliği aynı zamanda bilanço eşitliği olup bilanço söz konusu eşitlikten elde edilmektedir. Şöyle ki, VARLIKLAR = BORÇLAR + SERMAYE olup varlıklara “aktif”, kaynaklara (Borç + Sermaye) “pasif” de denilmektedir.