İşçi zammı ne oldu?

Kamu işçilerine birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam yapılacağı açıkladı. Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs’ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Tis ne zaman imzalanacak?

Bakanlığımız adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikası arasında 01.03

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere yönelik mali ve sosyal haklar konusunda taraflarca uzlaşıya varılması üzerine 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 11 Ağustos 2021 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezinde yapılan törenle imzalandı.

2021 toplu sözleşme ne oldu?

2 Ağustos 2021 tarihinde başlayan müzakerelerin sonucunda varılan uzlaşmaya göre; sendika üyesi, bekar hizmetli memurlar için en düşük devlet memuru maaşı 4 bin 348 TL’den 5 bin 700 TL’ye yükseldi. 2 yıllık artış miktarı 1352 TL, artış oranı ise yüzde 31 oldu.

Kamu Personeli zammı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur ve memur emeklisinin maaş zamlarını açıkladı. Kamu personeli maaşlarında 2022’de yüzde 5+7, 2023’te yüzde 8+6 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapıldı.

Öz Sağlık iş Sendikası toplu iş sözleşmesi ne zaman?

Bu toplu iş sözleşmesi 01.11

Toplu iş sözleşmesinde neler var?

-Çalışma süresi, haftalık çalışma süresi ve günlere dağıtımı. -Yıllık ücretli izin, evlenme izni, doğum izni, ölüm izni iş güvencesi, işçi çıkarma yetkisine kısıtlama kıdem tazminatı, ihbar önelleri işçilerin işyerinde söz hakkı, kurullar.

Toplu iş sözleşmesinin süresi ne kadardır?

Soru 39: Toplu iş sözleşmesi asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır? Bu süre değiştirilebilir mi? Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.