Işçi Yol Yardımı nasıl hesaplanır?

İşçi için aylık olarak belirlenen brüt yol parası 500 TL olsun.

  1. SGK primi işçi payı: 500 x  = 70 TL.
  2. İşsizlik sigortası işçi payı: 500 x %1 = 5 TL.
  3. Gelir vergisi matrahı (gelir vergisini bulmak için gerekli): 500 – (70+5) = 425 TL.
  4. Gelir vergisi: 425 x  = 63,75 TL.
  5. Damga vergisi: 500 x binde 7,59 = 3,80 TL.

Tayin parası nasıl hesaplanır?

1) Yevmiye = Bağlı bulunduğun yıl içerisinde günlük maaştır. 2) Yol parası = Tayin çıkan yerin Otobüs parası. ( Net bilgi olarak İlin Belediye Müdürlülüklerinden Rayiç yazısına istinaden. 3) Sürekli Görev Yolluk = Kişinin bulunduğu yıl içerisindeki günlük maaşının 10 katı hesaplanır.

Yolluk ücreti nasıl hesaplanır?

Yolluk hesaplamalarında yevmiye memurun hem kendisi hem de eş-çocukları için hesaplanır. Memurun yevmiye ücreti 20 ile çarpılırken eş ve ya çocuklardan her biri için 10 ile çarpılır. Yani memur kendi yevmiyesini 20, çocukları ve eşleri için yevmiyelerini 10 ile çarpacak.

Öğretmen yolluk parası ne kadar?

2021 yılında yapılan zam ile öğretmenlerin yolluk ücreti şöyle hesaplanmaktadır: Aylık kadro derecesi 1-4 olanların günlük harcırahı 43,35 TL’den %9,9 artışla 47,65 TL’ye, aylık kadro derecesi 5-15 olanların günlük harcırahı 42,15 TL’den %9,9 artışla 46,35 TL’ye yükseltilmiştir.

2021 yolluk ne kadar?

2021 yılında Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından Devlet memurlarına yurt içinde verilecek gündelik miktarları, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli” nde tespit edilmiş olup en yüksek derecedeki Devlet memuru için ödenecek yurt içi gündelik miktarı 80,50 TL olarak belirlenmiştir.

Sürekli görev yolluğu hesaplama nasıl yapılır?

Sürekli görev yolluğu ödeme evrakında bulunması gereken evraklar kontrol edilir. Harcırah unsurları kontrol edilir. miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin %5 olarak hesaplanır. Eşlerden her ikisi de devlet memuru ise yarısı ödenir.

1000 Km ne kadar yolluk alırım?

Gidilecek yolun 1000 kilometrelik bir mesafe olduğunu var saymamız durumunda bu tutarı 1000 kilometre ile çarparak memurun alacağı mesafe ödemesine ulaşabiliriz. Bu tutar ise; 2,1075 x 1000 = 2107,50 Türk Lirası olacaktır.

Öğretmen harcırah alır mı?

ÖZETLE: Sözleşmeli öğretmene yolluk ücreti ödenir. Öğretmen idareden talep eder. İdare talebini olumlu görürse sözleşmeli öğretmene sürekli görev yolluğu ödenir.

Aylık yemek ücreti kaç gün üzerinden hesaplanır?

Aylık yemek parası hesaplanırken öncelikle her ay 30 gün olarak kabul edilir. 31 ve 28 gün olan aylarda ki fiili gün sayısı dikkate alınmaz. İdari şartnamede yemek ücreti 22 veya 26 gün üzerinden hesaplanır.