Iş sağlığı ile ilgili hangi yasa ve kanun geçerlidir?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, herhangi bir alanda, herhangi bir ünvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir. İşyerlerindeki tüm işçi ve işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri bu kanunda belirtilmiştir.

2 iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin ve çalışanın yükümlülükleri nelerdir?

İşverenin Yükümlülükleri

  • İşyerinde iş organizasyonunu tehlike ve riskler göz önüne alarak belirlenmeli.
  • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak.
  • Sağlık gözetimi yapmak.
  • Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çalışanların yükümlülükleri nelerdir?

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

6331 sayılı ISG Kanunu Nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bulunduğu kanunlar nelerdir?

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUATININ KAYNAKLARI : İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine ilişkin, 6331 sayılı kanun, sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan yönetmelikler. Ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda bazı düzenlemeler yer almaktadır.

Çalışanların Yükümlülükleri hangi madde ile belirtilmiştir?

Buna göre 6331 sayılı Kanunun “Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu’ndan önceki dönemde İş sağlığı ve güvenliği hangi kanunda düzenlenmiştir?

2.2.3.3. Denetleme Yükümlülüğü 6331 sayılı Kanun’dan önceki dönemde, İş Kanunu’da “işverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri” başlıklı m. 77’de düzenlenen bu husus, 6331 sayılı Kanun’da m. 4/(1)-b) de düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındadır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı nedir? Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar.