Iş sağlığı hizmetlerinde yer alan sağlık insan gücünün elemanları nelerdir?

İş Sağlığı Hizmetlerinde Sağlık İnsan Gücü İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi (sağlık memuru), iş hijyenisti, toksikolog, ergonomist ve iş psikoloğundan oluşur.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda kimlerin görev ve sorumlulukları vardır?

İşçiler İş Kanunun 77. maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler….Devlet, İşçi ve İşverenin Sorumlulukları:

 • Devlet mevzuat yapma, teşkilatlanma ve denetim,
 • İşveren önlem alma ve eğitim,
 • İşçi ise alınan önlemlere uyma.

İş güvenliği uzmanı kimlere zorunlu?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan son düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kafeler, terziler, hukuk büroları, muhasebe büroları, eczaneler, berberler, manavlar, lokantalar, kapıcı bulunduran apartmanlar gibi 50’den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde de iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi …

ISG konularında mevzuat çalışması yapmak kimin görevi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) görevleri aşağıda belirtilmiştir: İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak. Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

Insan gücü planlamasi nedir nasıl yapılır?

İnsangücü Planlaması: Belli bir dönemde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın zorunlu kıldığı insan kaynaklarının, daha etkili ve verimli bir biçimde kullanılması amacıyla bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi sü- recidir.

Işverenin is sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri nelerdir?

işverenin yükümlülükleri

 • işyerinde risk değerlendirmesi yapılması,
 • Acil durum planlarının hazırlanması,
 • yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,
 • Tahliye planının yapılması,
 • iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
 • Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği Yönününden çalışanların ve işverenlerin sorumlulukları nelerdir?

İşverenin Yükümlülükleri

 • İşyerinde iş organizasyonunu tehlike ve riskler göz önüne alarak belirlenmeli.
 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak.
 • Sağlık gözetimi yapmak.
 • Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü

Kimler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için isg profesyonelleri çalıştırma sorumluluğu 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.