Iş güvencesi nedir hangi işçiler için uygulama alanı bulur yararlanabilme koşulları nelerdir maddeler halinde yazınız?

İş Kanunu m. 18’e göre işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için;

  • İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olması,
  • İşçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması,
  • İşçinin belirli konumdaki işveren vekili niteliğinde olmaması ve.
  • İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekir.

4857 sayılı iş kanununda yer alan iş güvencesi hükümlerinden kimler yararlanamaz?

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri ise iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.

İşçinin maaşından kesinti yapılabilir mi?

ÜCRETTEN KESİM ONAYLA MÜMKÜN Çalışanın işverene verdiği zararı çalışanın ücretinden doğrudan kesmesi hukuka aykırı olabilecektir. Doğrudan kesinti ancak işverenin dava açıp işçinin bu zararı kasten verdiğini ispatlaması halinde mümkündür.

İş güvencesinden yararlanmanın koşulları nelerdir?

İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI İşçinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu anlamında işçi olması İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılması İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi. İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması

İş güvencesi kapsamında yer alan kişiler kimlerdir?

İş Kanunu md.18’e göre bir işçinin iş güvencesi kapsamına girmesi için mevcut iş yerinde en az 30 sigortalı çalışan personel olması gerekmektedir. Bu madde gereği çalışan sayısı (30) aynı iş kolunda çalışan işçilerin toplamına göre değerlendirilir.

Iş sağlığı güvenliği kanunu kimlere uygulanmaz?

İş sağlığı ve güvenliği kanunu tüm işyerlerine, işyerlerinin faaliyetleri ve kapsam alanları fark etmeksizin uygulanır. Ayrıca yine bu işyerleri kapsamındaki tüm çırak, çalışan, usta, stajyer ve yöneticilere de uygulanan bir kanundur. Buna göre; Sektör ayrımı yapmadan tüm işyerleri bu kanun kapsamına girmektedir.