Irtifak ve intifa arasındaki fark nedir?

İntifa hakkı, tüzel kişilere ortak kullanım amacıyla ömür boyu tahsis edilen bir haktır, kişiye yararlanma hakkını tanıyan hak ise irtifak hakkıdır. İntifa hakkında gayrimenkul mal sahibine aittir ancak yararlanma hakkı ve bundan kazanılan gelir intifa hakkını elinde bulunduran kişiye aittir.

İrtifak hakkı nasıl verilir?

İrtifak Hakkı Nasıl Kurulur? İrtifak hakkı, tarafların irtifak hakkı anlaşması ya da dava yolu ile kurulabilir. Tarafların anlaşması durumunda, resmi sözleşme yapılması ve tapu siciline tescil edilmesi gerekir. Tapu siciline tescil edilmediği takdirde gayrimenkulün yeni sahibi bu hakkı tanımayabilir.

Zorunlu geçit hakkı neleri kapsar?

Zorunlu Geçit Hakkı; genel yola çıkmak için yeterli ya da hiç geçidi bulunmayan taşınmaz malikine, kendisine komşu olan ve genel yola bağlantısı bulunan taşınmazdan, tam bir bedel karşılığında, geçit hakkı kurulmasını talep etme ve taşınmazı üzerinde geçit hakkı tesis edilen maliklere de bu geçit hakkına katlanma …

Irtifak ve intifa hakkı ne demek?

İrtifak hakkı gayrimenkulün sahibinin yararını olacak şekilde başka bir taşınmaz üzerine hat elde etmesini sağlar. İntifa hakkı ise başka birine ait olan malvarlığının sahibi olmayan başka biri tarafından kullanılmasına imkan veren haktır.

İrtifak hakkı nasıl devredilir?

Peki, irtifak hakkı devredilebilir mi? Devri yasaklanmamış olan irtifak haklarının bedelli ya da bedelsiz devri mümkün olabiliyor. Medeni Kanun gereğince geçit, kaynak ve üst hakkı aksi kararlaştırılmadıkça bir başkasına devredilebiliyor.

Tapuda irtifak hakkı tescili için yapılacak başvuruda hangi evraklar bulunmalıdır?

İRTİFAK HAKKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 1 ) TAŞINMAZLARIN GÜNCEL TAPU SENEDİ VEYA TAPU KAYIT ÖRNEĞİ
  2. 2 ) MALİKLERİN KİMLİĞİ, KİMLİK FOTOKOPİSİ (ASLI VE ÜÇ SURET FOTOKOBİSİ)
  3. 3 ) VEKİL İSE VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ, KİMLİK FOTOKOPİSİ, TC.

Yol geçit hakkı kaç metre olmalıdır?

Kabule göre de; tesis edilen geçidin genişliği 4 metre olarak belirlenmiştir. Mahkemece yararına geçit kurulacak taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği tarla mahiyetinde olduğundan bir tarım aracının geçeceği genişlikte geçide ihtiyacı olduğu gözetilerek yol genişliği 3 metreyi geçmeyecek şekilde belirlenmelidir.