Iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde kaç dakika ara dinlenmesi verilmesi zorunludur?

Yönetmeliğin 6/IV. maddesine göre, çocuk ve genç işçiler için “İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.” Yönetmelik hem daha uzun dinlenme süreleri öngörmüş hem de …

15 yas alti imza geçerli mi?

Türk Medeni Kanunu 15 yaşından küçüklerin rızasını hukuken geçerli saymamaktadır. 12-15 yaş arasındaki çocukların suç işlemeleri durumunda bile rızalarının tam olmadığı kabul edilmektedir.

Kaç yaşında sonra çalışmaya başlanabilir?

“On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.” denmektedir.

17 yaşındakiler çalışabilir mi?

İş Kanunu’nun “Ağır ve Tehlikeli İşler” başlıklı 85. maddesine göre; “Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Günlük çalışma süresi 6 saat olan bir işçiye en az ne kadar süre ara dinlenmesi verilmelidir?

Ara dinlenme süresi, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika; 4 saatten 7.5 saate kadar süreli işlerde 30 dakika; 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saat olarak uygulanıyor. Bu dinlenme süreleri asgari sürelerdir ve aralıksız verilmesi gerekir.

Bir günde 12 saat çalışan birisi ne kadar dinlenme süresi hakkına sahiptir?

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmıyor. Kanuni günlük çalışma süresi fazla mesai ile birlikte 11 saati aşamaz. Yargıtay, buradan hareketle çalışma süresi 7.5 saatten 11 saate kadar olan işlerde bir saat, 11 saati aşan işlerde ise 1.5 saat ara dinlenmesi öngörüyor. 11 saat şundan dolayı önemli.