Ihaleye girmek için vergi borcu ne kadar olmalı?

2021 yılı için vergi borcu üst sınırı 5000-TL olarak kabul edilmektedir. İhale tarihinde yukarıda sayılan vergiler için toplam 5000 TL ‘yi aşan kesinleşmiş borcunuz varsa , ihaleye girmemeniz tavsiye olunur.

SGK prim borcu olan ihaleye girebilir mi?

Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10 uncu maddesi ile; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

İhale tarihinde vergi borcu varsa ne olur?

İsteklinin ihale tarihi itibarıyla veri borcu olması halinde, ihale dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Vergi borcu bulunan firma borcuna yönelik belgeyi sunmaması halinde yasaklanır ve teminatı gelir kaydedilir.

Ihaleye girmek için vergi borcu ne kadar olmalı 2021?

İHALELERDE VERGİ VE SGK BORÇ SINIRI 2021

İstekli/Borç Türü Borç Sınırı
4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi) 160.988,40₺
4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-a Kapsamındaki Sigortalılar İçin) 80.494,20₺

SGK borcu Yoktur Yazısı hangi durumlarda istenir?

Borcu yoktur yazısı alabilmek için SGK’ya kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmamasının yanı sıra bazı limitler dahilinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunsa dahi bu yazı alınabilmektedir. Anahtar Kelimeler: SGK, SPEAK, borcu yoktur, ilişiksizlik belgesi.

Ihaleye girmek için SGK borcu ne kadar olmalı 2021?

2021 Yılı Kamu İhalelerinde Vergi Ve SGK Borçları

İsteklinin Niteliği İhale Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş SGK Prim Borcu Sınırı
Tüzel Kişi SSK Borç Sınır (Alt İşvereni Var) 160.987,50
Gerçek Kişi SSK Borç Sınır (Alt İşvereni Yok) 80.493,75
Gerçek Kişi SSK Borç Sınır (Alt İşvereni Var) 160.987,50