İftira eden kişiye dava açılır mı?

İftira davası hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere karşı açılabilir. İftira suçu, anayasanın 267. Maddesinde düzenlenmiş ve kişilerin onurunu korumak adına hukuki yollara başvurmasına kanun yolu açmıştır. İftira suçu için dava açılacaksa, iftira suçunun konusunun suç oluşturmuş olması gerekir.

İftira suçunun cezası kaç yıl?

Basit iftira suçu cezası, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 267/1). Nitelikli iftira suçu işlenmesi halinde suçun cezası yarı oranında arttırılır. Yani fail, iftira suçunun maddi delillerini de kendisi üretirse suçun basit halinin cezası yarı oranında arttırılacaktır (TCK md. 267/2).

İftira yüz kızartıcı suç müdür?

3-) İftira suç, yüz kızartıcı bir suçtur. Yuz kızartıcı suç olmasından dolayı kanunlarda bazı hukuki sonuçlar bağlanmıştır.İftira suçundan mahkum olan kişi, Devlet memuru olamaz. 4-)İftira suçu, doğrudan kastla irtikap edilebilir.

İftira suçu tüzel kişilere karşı işlenebilir mi?

B. İftira suçu özgü bir suç olmayıp, herkes tarafından işlenebilir. [14] Kanaatimizce de iftira suçunun mağduru ancak gerçek kişiler olabilir. Tüzel kişiler ve adliye suçtan mağdur olan değil, zarar gören konumundadır.

Suç uydurma suçu şikayete tabi midir?

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Görevli Mahkeme Suç uydurma suçu, şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur.

Takipsizlik kararından sonra iftira davası açılabilir mi?

Sonuç olarak takipsizlik kararı verilmesiyle soruşturma aşaması sonlanmakta olup bu karara itiraz mümkünse de itirazın reddedilmesi sonucu verilecek karar kesin olup takipsizlik sonucu iftira suçu hakkında dava açılması mümkün değildir.

İftira suçu nereye şikayet edilir?

Ancak suçun oluşabilmesi için fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen hakkında soruşturma, kovuşturma veya idari yaptırım uygulanması amacıyla hareket edilmesi gerekir. İftira Suçu Nereye Şikayet Edilir? İftira suçu, suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilir.