Iftira atanların sonu ne olur?

Mağdura atılan iftira neticesinde, mağdur ile ilgili hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md. 267/7).

Iftira suçunun cezası kaç yıl?

İftira suçu ve cezası suç unsurlarının oluşması ve mahkemede kanıtlanması ardından düzenlenir. İftira atılan tarafın tanınan ve saygınlığı olan bir kişi olması, verilecek cezanın daha fazla olmasına sebep olur. İftira suçunun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır.

Iftira nedir dini?

Arapça sözlükte, “uydurmak, yalan söylemek, asılsız isnatta bulunmak” anlamına gelen “iftira” kavramı, dini terim olarak: “bir kimseye işlemediği bir suç, günah yahut kusur sayılan bir söz, davranış veya nitelik isnat etmek” anlamında kullanılmaktadır.

Islâm’da iftira konusu nelerdir?

Islâm`da iftira konusu, üzerinde oldukça fazla durulan bir konu olmaktadır. Çok sayıda ayet-i kerime, iftira`nın özelliğinden ve onun Allah`ın nezdinde sevilmeyen ve hatta yerilen bir davranış olduğundan bahsetmektedir. Iftiranın en ağırı namus üzerine atılan iftiradır.

Niçin iftira suçu hakkında soruşturma başlatılmalıdır?

Ancak, iftira suçu ile ilgili herhangi bir şikayet süresi olmamasına rağmen, savcılık suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içinde, yani dava zamanaşımı süresi içinde soruşturma başlatmalıdır. 8 yıllık dava zamanaşımı süresi geçtikten sonra iftira suçu soruşturulamaz.

Hem iftira eden hem de iftira edilen herkes için rahatsız edici bir tutumdur.?

Hem iftirayı yapan ve hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. Iftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar; dayanışma gücü ortadan kalkar. insanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik, bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar.

Iftira atanların sonu ne olur?

Mağdura atılan iftira neticesinde, mağdur ile ilgili hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md. 267/7).

Memura iftirada bulunan kişinin şikâyeti doğru değilse ne yapılır?

İftiraya uğrayan memur nasıl korunur? Konuyla ilgili yasal düzenlemelere göre, yapılan soruşturma veya yargılama sonucunda memurun iftiraya uğradığı ortaya çıktığında; **Merkezde bu memurun en büyük amiri (illerde ise vali), isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister.

Iftira davası nereye açılır?

İftira suçu cezası kapsamında suç soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmamaktadır. İftira suçları için görevli olan mahkeme, asliye ceza mahkemesi olarak belirlenmiştir.

İftira atmanın hükmü nedir?

İftira atan kişi dünyada maneviyatına, ahirette de amellerine zarar vermiş olur. Ortaya atılan asılsız söylemler kişiler arasındaki sevgi ve saygı gibi insani değerlerin de kaybolmasına neden olur. İftira atmanın gelenek haline getirildiği bir ortamda, insanların birbirine güven duyması da mümkün değildir.

İftiraya uğrayan kişi ne yapmalı Diyanet?

Nitekim Hz.Peygamber (sav): “İftira eden kimse zarara uğramıştır”74, “Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söyleyerek İftirada bulunursa, iftiraya uğrayan kimse, onu affedinceye kadar, Allah Tealâ onu cehenneme sokar.”75 buyurmaktadır.

İftiraya uğrayan kişi hukuken ne yapmalı?

İftira suçuna maruz kalan kişi, iftiraya uğradığını kanıtlayacak delillerle birlikte asliye ceza mahkemesine dilekçe yazmalı, dilekçesinde incelenmesi gereken konuları açıkça ifade etmelidir. İftiraya uğrayan taraf, iftira suçu işleyen tarafa tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Bir insana iftira atmanın günahı nedir?

İftiraya uğrayan kişi tazminat davası açabilir mi?

İftira edenin akıbeti ne olur?