Her binanın vergi numarası var mıdır?

Sitelerin, vergi mükellefiyeti gerektiren işlemlerinin olmadığı durumlarda vergi numaraları da olmak zorunda değildir. Siteler KDV, Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisi mükellefi değillerdir.

TC kimlik numarasına fatura kesilir mi?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenlemek zorunda olanların, T.C. – Fatura düzenlemesi halinde, bu belgelerde vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilmesi zorunludur.

Vergi Numarasini kimler alabilir?

Vergi kimlik numarasının verilmesi ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4108 sayılı Kanunun2 1 inci maddesiyle değişik 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan; “Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir.

Apartman yönetimi vergi numarası almak zorunda mi?

Apartmanlarda çalışan bina görevlisi ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı ve bunun dışından herhangi bir vergi stopaj gerektiren bir ödeme söz konusu olmadığı durumda apartmanların vergi numarası alma zorunluluğu yoktur.

Bina vergi numarası nereden alınır?

Apartmanlar nasıl vergi numarası alır? Apartman yönetimi kat malikleri kurulunu toplayarak vergi numarası alınması ile ilgili bir karar alır. Almış olduğu kararın yazılı olduğu karar defterini notere onaylatarak bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki vergi dairesine başvurarak vergi numarasını alabilirler.

Vergi mükellefi olmayana fatura kesilir mı?

e-Fatura veya e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu olmayan firmaların aynı gün içinde bir vergi mükellefine keseceği KDV dahil 5.000 TL ve üzeri veya vergi mükellefi olmayan birine keseceği KDV dahil 30.000 TL ve üzeri e-arşiv faturalar GİB Portal üzerinden mali mühre ihtiyaç duyulmadan kesilebilir.

Adres bilgisi olmadan fatura kesilir mi?

13 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 230. maddesine göre ister matbu fatura, e-fatura, ister e-arşiv fatura olsun tüm tüm faturalarda müşterinin adı, soyadı ve adresinin bulunması gerekiyor.