Hastanın yasal temsilcisi kimdir?

Yasal Temsilci: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne – baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar, (1.sırada eş, 2.sırada anne baba, 3.sırada 18 yaşını geçmiş çocuklar, 4.sırada kardeş, 5.sırada atanmış vasi, 6.sırada atanmış yasal temsilci) yer alır.

Hasta yakını tedavi esnasında hastanın yanında bulunmalı mıdır?

Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir. Refakatçi ilgili hekim ve/veya hemşirenin direktifi dışında, hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

Hekimin hasta seçme hakkının koşulları nelerdir?

ACİL koşullarda hekimin hastayı reddetme hakkı yoktur. Eğer acil bir durum yok ise hasta ve hekim arasında tanı ve tedavi süreçleri için iletişim gereklidir. Acil olmayan durumlarda hekimin de hastayı reddetme hakkı vardır.

Hasta yakını kimlerdir?

Hasta yakını/ bakım verici kimdir? Hasta, engelli ya da bağımlı olan kişi için fiziksel /ruhsal bakım sağlayan, tedavi ve sonraki süreçte hastanın yaşadığı olayların, duygusal ve bedensel zorluklarının çoğuna tanıklık /ortaklık eden hayat kolaylaştırıcı kişidir.

Onam formunu kim imzalar?

Eğer form, reşit olmayan kişi için hazırlanıyorsa o kişinin velayetini üstlenen kişilerin adı soyadı ve imzaları alınır. Aydınlatılmış onam formunu imzalayacak kişi temyiz yeteneğine sahip olmalıdır. Aksi bir durumda onam formunun imzalanmasının bir geçerliliği söz konusu değildir.

Hasta ve hasta yakınları şikayet etmeleri gereken bir durum olursa nereye şikayette bulunabilirler?

Şikayette bulunma hakkı Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir.

Hasta hangi durum veya durumlarda tedaviyi reddedemez?

Kişi kendisi için tedaviyi reddedebilir, ama çocuğu veya yakınları için reddedemez. Dolayısıyla bu durumda tıbbi bir takdir yapılmalıdır. Tıbben gerekli bir müdahaleyi yakınlarının ret hakkı bulunmamaktadır.

Tıp okumak için hangi derslerin iyi olması gerekir?

Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde temel kazanılmalı. Bu sayede tıp fakültesinde daha başarılı olunur.

Hastanın yasal temsilcisi kimdir?

Yasal Temsilci: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne – baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar, (1.sırada eş, 2.sırada anne baba, 3.sırada 18 yaşını geçmiş çocuklar, 4.sırada kardeş, 5.sırada atanmış vasi, 6.sırada atanmış yasal temsilci) yer alır.

Hasta hakları ihlal edildiğinde nereye başvurulur?

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu ya da tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılacaktır.

Hastanın tedaviyi reddetmesi halinde sorumluluk kime aittir?

Sağlık kurumlarında hastanın da doktorun da görev ve sorumlulukları ile beraber hakları da bellidir. Hastanın tedaviyi reddetmesi durumunda ise sorumluluk hastaya ait olmaktadır. Çünkü hasta tıbben mümkün olan ve uygulanması gereken iyileştirici ilk müdahaleyi ya da kabul etmemektedir.

Haklarımız ihlal edildiğinde hangi kurumlara başvurmalıyız 4 sınıf?

İdareden kaynaklı bir hak ihlaline karşı yargı organları ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu dışında aşağıdaki merilere de başvurulabilir.

  • Türkiye İnsan Hakları Kurumu.
  • Kamu Denetçiliği Kurumu.
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu.
  • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
  • TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu.
  • İçişleri Bakanlığına Başvuru.

Tedaviyi reddeden hasta ile iletişim nasıl olmalıdır?

Hasta yakınlarına, hasta için fiziksel ve duygusal anlamda güvenli ortam yaratmaları ve hastayı güvende hissettirmeleri söylenilir. Kişilerin travmalarını açmaları ve paylaşmaları konusunda ısrar etmemeleri gerektiği anlatılmalıdır. Hasta yakınları tepkisiz hastaya yaklaşım konusunda bilgilendirilmelidir.

Hasta ve hasta yakınlarının sorumlulukları nelerdir?

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

  • Yeni ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde hekiminizle paylaşmak ve tedaviye katılmayı istemek,
  • Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak, farklı görüşleriniz varsa tedavi planı hakkında fikrinizi hekiminizle paylaşmak,