Hasar departmanı ne iş yapar?

Hasar uzmanı, araç hasar seviyesi ile muhtemel onarım maliyetini belirlemek ve sigorta kapsamı konusunda müşteriye uzman bilgisi sunmakla sorumludur. Oto fiziki hasarları ile ilgili iddiaları zamanında ve etkin bir şekilde araştırır, müzakere eder ve karara bağlar.

Kısmı hasar ne demek?

Kısmi hasar, sigorta kapsamında yer alan bir gayrimenkul, mal ya da taşıtın sigorta poliçesinde belirtilen koşullar dahilinde onarılabilecek seviyede hasar görmesi durumunu tanımlar.

Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak önemlidir?

Kaza Kasko Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade ve görgü tespit tutanağı
 • Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan.
 • Ruhsat fotokopisi.
 • Ehliyet fotokopisi.
 • Alkol Raporu.
 • Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası

Kasko hangi durumlarda para ödemez?

Savaş, istila, düşman hareketleri, darbe, iş savaş, ihtilal, isyan ve ayaklanma gibi durumlarda araçta meydana gelebilecek hasarlar kasko sigortası poliçe kapsamı dışındadır. Ayrıca belitilen bu durumlarda kolluk kuvvetlerinin müdehaleleri nedeniyle oluşabilecek hasarlar da teminat kapsamı dışında kalan durumlardandır.

Hasar ihbarı kaç günde içinde verilmelidir?

Kasko Poliçesi Genel Şartları kapsamında poliçe sahibinin ihbar yükümlülüğü, herhangi bir hasar gerçekleştiğinde, en geç beş iş günü içerisinde sigorta şirketine bildirimde bulunmasını zorunlu kılar.

Hasar aninda Sigortalinin ve Sigortacinin yükümlülükleri nelerdir?

Beyan Yükümlülüğü

 • Prim Ödeme Yükümlülüğü
 • Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü
 • Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü
 • Sigorta Poliçesi Düzenlemek.
 • Verilen Teminatları Belirtmek.
 • Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek.
 • Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü
 • Kısmi zarar nedir?

  Kısmî hasar nedir? Sigorta konusunun kısmen zıyaa uğramasını ifade eden sigortacılık terimi. Bu durumda kısmi tazminat ödenir.

  Kısmi su hasarlı ne demek?

  Sel hasarlı araçlar kaza sonucu su altında kalmış veya sel felaketinden etkilenerek belirli kısımlarına su alan ve maddi hasar meydana gelen araçlardır. Özellikle yağışın yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman karşılaştığımız sel felaketlerinden sonra birçok araç bu olaydan etkilenmektedir.

  Trafik sigortası poliçesi kapsamında maddi zararlar için gerekli olan hasar evrakları nelerdir?

  Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde Hangi Belgeler İstenir; Maddi Zarar Tazminatı İçin İstenen Belgeler

  • Poliçe örneği.
  • Trafik kazası tespit tutanağı
  • Hasara ait fotoğraflar.
  • İfade ya da görgü tanığı tutanakları
  • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri.
  • Kazayla ilgili diğer belgeler.

  Kasko Araç çalınması hasarlarında sigorta şirketleri hangi evrakları talep eder?

  Çarpma – Çarpılma Hasarları

  • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
  • Alkol raporu.
  • Ruhsat fotokopisi.
  • Ehliyet fotokopisi.
  • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname.
  • Aracın hasarlı hali ile olay yerinde çekilmiş fotoğrafı
  • Vergi kimlik numarası
  • IBAN bilgisi.