Harcırah miktarı nedir?

hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir.

Konaklama ücreti kaç gün ödenir?

İlk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmede harcırah verilir mi?

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. ( Geceyi geçirmekten söz konusu gecenin sona ermesidir, sabah …

Yurtdışı harcırah hesaplaması nasıl yapılır?

Başka ülkelere geçici görevle görevlendirenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, yurtdışı gündelik cetvelindeki miktarların P artırılması suretiyle hesaplanır.

Harcırah neye göre verilir?

Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

2021 harcırah ne kadar?

Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları

01.01

Harcırah kaç gün ödenir?

YURTDIġINDA; İlk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. Maddenin son fıkrasında belirtilen istisnalar hariç.

Geçici görev yolluğu en fazla kaç gün ödenir?

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

Harcırah ne zaman ödenir?

Yol harcırahı nasıl hesaplanır?

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde …