Hacker nasıl şikayet edilir?

Ancak suç türü için şikayet öngörülmemiş ise yine şikayet formatında bir dilekçeyle Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ihbarda bulunulabilir, suç duyurusu yapılabilir veya bu ihbar sözlü şekilde yapılabilir.

Birinden şikayetçi olmak için nereye başvurulur?

Bir suçu ilişkin ihbar veya şikâyetin Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılması mümkündür. Valilik veya kaymakamlığı ya da mahkeme yapılan ihbar veya şikâyet ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Taklit ürün nereye şikayet edilir?

Alo 130 Hattı | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilişim Suçları ne kadar sürede sonuçlanır?

Bilişim suçlarının sonuçlanması Adalet bakanlığının belirlemiş olduğu hedef süre ile alakalıdır. Ceza davalarının sonuçlanması yargıda hedef süresi 300 gün ile 390 gün arasında değişmektedir.

Hacker cezası nedir?

Bilişim sistemine girme suçunun cezası şu şekildedir: Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir (TCK m.243/1).

Şikayetçi olmayan kişi sonradan şikayetçi olabilir mi?

Takibi şikayete bağlı olmayan, yani savcılıkça resen takip edilen suçlarda daha önce şikayetten vazgeçilmiş olsa bile, tekrar şikayetçi olarak kamu davasına katılmak mümkündür. Şikayetten vazgeçme, ceza davası neticesinde verilen hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür.

Karakola verilen şikayet kaç günde sonuçlanır?

Maddesi derki, Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur.

Sahte Deterjan nereye sikayet edilir?

Tarafımıza ulaştırılan şikayetlerin takibi; şikayet sahibi tarafından Alo 174 hattı aranarak ya da T.C. Kimlik Numarası iletilerek www.alo174.gov.tr adresinden yapılmaktadır.