Güveni kötüye kullanma suçunun konusu nedir?

Güveni kötüye kullanma suçu ise mal sahibinin kendi rızasıyla malı teslim etmesi, teslim alanın devir amacına aykırı kullanması veya devri inkar etmesiyle oluşur. Suç, hem taşınır mallar hem de taşınmaz mallar üzerinde işlenebilen bir suçtur.

Görevi kötüye kullanma tehlike suçu mudur?

– 765 sayılı eski TCK m.240’da görevin kötüye kullanılmış olması yeterli olup, zararın gerçekleşmesi aranmamaktayken, 5237 sayılı Kanun zarar neticesinin meydana gelmesini aramıştır18. 765 sayılı eski TCK’da düzenlenen görevi kötüye kullanma suçları tehlike suçu iken, 5237 sayılı TCK’da öngörülen görevi kötüye kullanma …

Güveni kötüye kullanma suçları nelerdir?

Güveni kötüye kullanma suçu, başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak veya bu devir olgusunu inkar etmektir.

Görevi kötüye kullanma cezası nedir?

Görevi kötüye kullanma suçunu işleyen kamu görevlisine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Görevi kötüye kullanma suçunun ihmal veya geciktirme suretiyle kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Güveni kötüye kullanma para cezası ne kadar?

Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinin cezası ise 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasıdır. Güveni kötüye kullanma suçunun temel ve nitelikli halinin cezasında hem hapis cezası hem de adli para cezası olarak hükmedilmiştir.

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma memuriyete engel mi?

Görevi kötüye kullanma burada sayılan suçlardan değildir. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçundan ötürü 1 yılın altında ceza hükmü verilirse memuriyete engel bir durum yoktur. Ancak 1 yıl veya üzerinde bir hapis hükmü söz konusu olursa kişi memuriyetten ihraç edilir.

Görevi kötüye kullanma suçu para cezasına çevrilir mi?

Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi veya HAGB Görevi kötüye kullanma suçunun hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir. Görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle hükmedilen ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Görev ve yetkinin kötüye kullanılması nedir?

GÖREV VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI. Görev ve yetkinin kötüye kullanılması kısaca çıkar sağlamada makam adını kullanması[1], memurun kanunlar tarafından belirlenen yetkisinin dışına çıkarak başkalarına zarar vermesi veya avantaj temin etmesidir[2].

Görev suçu nedir?

Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yapmasıdır. Görevi kötüye kullanma, üç şekilde meydana gelirse suç olarak kabul edilir: Kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi, yani görevi ihmal şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu.

Yetkinin kötüye kullanılması nedir?

Adli para cezası nasıl verilir?

Maddesinde düzenlenmiş olup “Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden …

Görevi ihmal uzlaşmaya tabi mi?

İhmal suretiyle, yani görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya geciktirme göstererek görevi kötüye kullanma suçunun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Görevi kötüye kullanma suçu şikayete tabi bir suç değildir.