Gönüllülük denince akla ne gelir?

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal …

Gönüllülük nedir STGM?

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan; ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için; toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için; kendi isteği ile veya ihtiyaç doğrultusunda, toplumsal girişim bünyesinde yer alarak ya da bir sivil toplum örgütünde (STÖ) …

Gönüllü olma nedenleri nelerdir?

Neden Gönüllü Olmalı?

 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek,
 • İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,
 • İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek,
 • Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak,

Gönüllülük bireye ne sağlar?

Birilerine yardım etmek, fayda sağlamak kişiye özgüven kazandırır. Gönüllülük faaliyetleri yeni çevre ve yeni arkadaşlıklar kazandırır. Ekip çalışması ve bireylerle uyum gibi konularda yetenek sağlar. Duygusal zekayı geliştirme, empati kurma, duyguları yönetme ve etkili iletişim gibi beceriler kazandırır.

Toplum hizmetinde gönüllü olmak nedir?

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan; toplumun yararına olduğu düşünülen hedefte; kendi isteği ile veya ihtiycı doğrultusunda, toplumsal girişim bünyesinde yer alarak ya da bir sivil toplum kuruluşunda (STK) sürdürdüğü faaliyetler olarak tanımlanabilir.

Damla Projesi Nedir?

Damla Nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan Damla Projesi gönüllülük esaslı olup insan odaklı bir çalışmadır. Damla projesinin her bir programı ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören yerli ve uluslararası öğrencilerin oluşturduğu 40 kişilik ekiplerden oluşmaktadır.

Gönüllülük denince akla ne gelir?

Gönüllü; bilgisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen, hiçbir karşılık beklemeden toplumun yararına olan bir hedefe ulaşmak için gönülden çalışan kişidir. Kıymetli ve anlamlı desteğiyle kendi başına çalışabildiği gibi aynı hedefe odaklanan insanlarla ortak bir amaç için de hareket edebilir.

Gönüllülük Çalışmaları insana ne katar?

Birilerine yardım etmek, fayda sağlamak kişiye özgüven kazandırır. Gönüllülük faaliyetleri yeni çevre ve yeni arkadaşlıklar kazandırır. Ekip çalışması ve bireylerle uyum gibi konularda yetenek sağlar. Duygusal zekayı geliştirme, empati kurma, duyguları yönetme ve etkili iletişim gibi beceriler kazandırır.

Parti gönüllüsü olmak ne demek?

Gönüllü yardım kuruluşları nelerdir?

*Dilek Üğüden

 • Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV)
 • Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP)
 • Altı Nokta Körler Derneği.
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Barınak Gönüllüsü Olmak.
 • Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği.
 • Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
 • LÖSEV.

Çevrim içi Gönüllülük nedir?

“Online gönüllülük”, tamamen İnternete bağlanabilen dijital araçlar aracılığıyla gönüllülerin topluma fayda sağlamasını ifade eder. Aynı zamanda online gönüllülük, çevrimiçi gönülülük, e-gönüllük, sanal gönüllülük, dijital iletişimle gönüllülük ve diğer çeşitli isimler olarak da bilinir.

Gönüllülük projeleri nelerdir?

Gönüllü Katılabileceğiniz 7 Önemli Organizasyon

 • Greenpeace. Listenin başında Greenpeace geliyor, adından anlaşıldığı gibi yeşili seviyoruz, doğayı koruyoruz ve bunu yapabilmek için birlik oluyoruz çünkü beraberken daha güçlüyüz.
 • Toplum Gönüllüleri.
 • YGA.
 • TurkishWIN.
 • AIESEC.
 • TEMA.
 • 7. UNICEF.

Sosyal medya ve teknoloji yardımı ile yapılabilecek gönüllülük çalışmaları nelerdir?

Online Gönüllülük Yapılabilecek 5 Kurum

 • SosyalBen Vakfı e-Gönüllülük Programı
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) e-Gönüllü Programı
 • Ahbap Sosyal Gönüllülük Programı
 • Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Çevirimiçi Gönüllülük Programı

TOG Vakfı kime ait?

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde 29 Aralık 2002’de kuruldu. İlk TOGSes bir sayfa olarak yayınlandı. İlk TOG Atak’ta Toplum Gönüllüsü gençler Eskişehir’de bir köy okulunun fiziksel şartlarını iyileştirirken bu büyük gençlik hareketinin ilk adımlarını atıyordu.

Hangi alanlarda gönüllü olunur?

Hangi alanda gönüllü olmak istersiniz?

 • 1821. %27,00. Afet.
 • 1884. %28,00. Kan.
 • 1196. %17,00. Gençlik.
 • 763. %11,00. İlk Yardım.
 • 994. %14,00. Eğitim.