Giriş kata oturan asansör parası öder mi?

Binanın giriş katında oturan, asansör kullanmayan kat malikinin, asansör masrafına katılması hakkaniyete uygun düşmez. Apartmanın yönetim planında giriş katta oturan kat maliklerine böyle bir muafiyet tanınmışsa artık giriş dairede oturandan asansör bakım ücreti alınmayacaktır.

Bina yöneticisi nasıl olur?

Apartman yöneticisi kat malikleri tarafından seçiliyor. Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, gayrimenkule en yakın sulh hukuk mahkemesi tarafından yönetici atanıyor.

Apartman yöneticisi nelerden muaftır?

Apartman yöneticileri su, asansör bakımı, temizlik gibi apartman giderlerinden muaf tutuluyor.

Apartmanda asansör bakım parasını kim öder?

Peki asansör bakımını kim öder? Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, kat malikleri, apartman işletme giderlerine eşit olarak; apartman demirbaş giderlerine ise kendi arsa payı oranında katılmak ile yükümlü oluyor. Bu nedenle kanunda yer alan yasal düzenlemeler gereğince apartmanın giderlerinden kat maliki sorumlu oluyor.

Apartman asansör bakım ücretini kim öder?

Apartmanlarda yapılacak ortak kullanım alanlarındaki değişiklikler, apartman sakinlerinin oy birliğini gerektirir. Asansör bakımı ve arıza durumunda ödenen onarım ücreti de eşit bölünerek ödenir. Ev sahibi de burada eşit miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür.

Apartman yöneticisi seçimi nasıl yapılır?

Yönetici veya yönetim kurulu, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu ile seçilir. Yönetici veya yönetim kurulu kat malikleri arasından seçilebileceği gibi, kat maliki olmayan kimseler arasından da seçilebilir.

Kimler yönetici olur?

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.