Gerekçeli bir yargı ne demek?

Gerekçe Bildiren Cümleler/Yargılar Bir önermenin ortaya çıkardığı gerekliliği belirten yargılara gerekçeli cümleler/yargılar denir. Böyle yargılarda neden – sonuç anlamı da vardır.

Makalede Running head ne demek?

Kısa Başlık (Running head) Makalenin iç sayfalarında üst bilgi şeklinde verilecek olan akıcı (kısa) bir başlık (running head) da oluşturulmalıdır. Kısa başlık makale başlığını içerecek ve 8 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Öz ve Anahtar Sözcükler Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir.

Cümlenin gerekçesi nasıl bulunur?

Gerekçe bildiren cümleler, başına “çünkü” bağlacı getirilerek okunabilir. “Hafta sonu sizinle pikniğe gidemeyeceğiz; İzmir’den amcamlar geliyor.” Pikniğe gidememenin gerekçesi İzmir’den misafir gelecek olmasıdır.

Gerekçe nedir TDK anlamı?

a. 1. Gerektirici sebep, esbabımucibe: “Şimdi bu bana daha geçerli bir gerekçeymiş gibi görünüyor.” -A. Ağaoğlu.

Amaç bildiren ifade ne demek?

Bir cümlede belirtilen eylemin hangi amaçla yani hangi gerekçe ile gerçekleştirildiğinin verildiği cümlelere “Amaç-sonuç cümleleri” denir. Cümle içinde yerine getirilmenin istendiği düşünce amaç olarak ifade edilirken bu düşünce için yapılan eylem de sonucu ifade etmektedir.

Bir makalede bulgu ne demek?

Bulgu bulunan şeydir. Amaçlar doğrultusunda yapılan aramadan sonra, problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki bilgidir. Verinin türüne göre olgusal ve yargısal nitelikte olabilir. Bulgular yorumdan ayrı ve onunla karıştırılmadan sunulmalıdır.

Makalede Affiliation ne demek?

ing. bağ, bağlı olma durumu. star wars galaxies’de imperial’lık ya da rebel’lik birer affiliation’dur örnek olarak. istatistikte pozitif korelasyonun guclu formlarina verilen addir. with ile kullanıldığında, ortaklık anlamı verir.

Cümlenin gerekçesi ne demek?

Gerekçe anlamı taşıyan cümleler, bahsedilen bir eylemin gerçekleşme nedenini içeren ifadelerdir. Yani bir eylemin, olayın veya durumun gerçekleşmesi için cümle içerisinde geçerli bir neden belirtilmektedir. Aslında neden – sonuç ve amaç – sonuç cümleleri, gerekçeli yargılara örnek gösterilebilir.

Gerekçe ne demek cümle içinde?