Geniş tabanlı vergiler nelerdir?

Genel (Geniş Tabanlı) Vergiler; Mükellefin sahip olduğu değerlerin bir bütün olarak, parçalarına ayırmadan vergilendirilmesidir. Örneğin, KDV, Gelir Vergisi. Özel (Dar Tabanlı) Vergiler; Mükellefin sahip olduğu değerlerin bir bütün olarak değil, parçalarının vergilendirilmesidir.

Ad valorem vergi hangi bedel üzerinden hesaplanır?

Ad valorem matrah (değer esaslı) ekonomik unsurların değerleri esas alınarak hesaplanır ve bu matraha belirli bir vergi oranı belirlenir. Örneğin bir kazançtan vergi almak gibi. Spesifik matrah (miktar esaslı matrah) parasal değer düşük olan vergi konularında uygulanan bir matrahtır.

Çekilişten çıkan araba vergisi nedir?

Ancak, ivazsız intikallerde istisna haddinin altında kalan tutarlar için beyanname verilmez. Ayrıca, şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı olarak uygulanır. ikramiyenin ayni (mal, eşya vb.)

Türkiyede kaç çeşit vergi var 2020?

Ülkemizde toplamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtlarına göre 414 çeşit vergi ödemekteyiz.

Kaç çeşit vergi var?

“532 çeşit vergi ödüyoruz” Aldığımız her nefesle, attığımız ve atmadığımız her adımla vergi veya farklı adlarla pek çok ödeme yapıyoruz. Bu kapsamda 2021’de Merkezi Yönetim Bütçesi’ne 532 farklı düzenlemeye dayalı olarak 1 trilyon 82 milyar TL katkı yapacağız” diye konuştu.

Türk vergi sistemini oluşturan vergiler nelerdir?

Türkiye’de harcamalar üzerinden alınan vergiler, çok çeşitli olup, en bilinenleri katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, şans oyunları vergisi banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, eğlence vergisi, çevre temizlik vergisi, gümrük vergileri, harçlar vb.’dir.

Advalorem vergi nasıl hesaplanır?

Örneğin; 100 ton buğday ithal etmek istediğinizi varsayalım. Ürününüzün ağırlığını birim fiyat ile çarpmak suretiyle advalorem sisteme dönüştürmüş olursunuz. Ürününüzün satışa esas miktarının (100 ton buğday) birim fiyat ile çarpılması sonucu elde edilen ürününüzün toplam kıymetini ifade eder.

Advalorem matrah ne demek?

Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara “oran” uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

Intikal vergisi ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı bulunan kişilere ait olan mallar ile Türkiye’de yer almış olan malların veraset (mirasçılık) yolu ile ya da ivazsız (hibe/karşılıksız) bir şekilde herhangi bir biçimde bir kişiden diğer kişiye intikal etmesinin (geçmesi) sonucunda ortaya çıkmış olan bir vergi türüdür.

Intikal vergisi ne kadar?

Vergi tarifesi matrah dilimleri

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 380.000 TL için 1 10
Sonra gelen 900.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.900.000 TL için 5 20

Tüm vergiler nelerdir?

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

 • Gelir Vergisi.
 • Kurumlar Vergisi.
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
 • Damga Vergisi.
 • Emlak Vergisi.

Neye ne kadar vergi ödüyoruz 2021?

Bu vergilerin 2021 bütçesi içerisindeki dağılımına bakıldığında devletin, gelir vergisinden 195.3 milyar lira, kurumlar vergisisinden 105.2 milyar lira, özel tüketim vergisinden 213.7 milyar lira, dahilde alınan KDV’den 70.6 milyar lira, ithalatta alınan KDV’den 194.9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinden 18.5 …

Geniş tabanlı vergiler nelerdir?

Genel (Geniş Tabanlı) Vergiler; Mükellefin sahip olduğu değerlerin bir bütün olarak, parçalarına ayırmadan vergilendirilmesidir. Örneğin, KDV, Gelir Vergisi.

 • Özel (Dar Tabanlı) Vergiler; Mükellefin sahip olduğu değerlerin bir bütün olarak değil, parçalarının vergilendirilmesidir. Örneğin, MTV.
 • Verginin ülkemize faydaları nelerdir?

  Ürün ve hizmetleri daha sağlıklı ve güvenli şekilde alabilmek için devlete vergi öderiz. Böylece devletin işleyişi daha etkili devam eder ve huzurlu ve rahat bir yaşam süreriz. Aynı zamanda farklı ürün ve hizmetler için vergi ödemek bir mecburiyettir.

  Spesifik vergi ne demek?

  vergi borcunun ağırlık, uzunluk, hacim gibi ölçüler üzerinden hesaplanmasını sağlayan vergi türüdür. günümüzde fiyat esnekliklerine cevap vermemesi nedeniyle ve gelir vergisi , kurumlar vergisi gibi vergilere uygulamada yetersiz kalmasından dolayı pek kullanılmaz.

  Türkiyede nelerden vergi alınıyor?

  Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir.

  • Katma değer vergisi (KDV)
  • Muamele ve satış vergileri.
  • Kısmi istihlak vergileri.
  • Harcamalara dayalı gelir vergisi.
  • Gümrük Vergileri.
  • Özel tüketim vergisi (ÖTV)
  • Özel iletişim vergisi (ÖİV)

  Cumhurbaşkanı vergi koyabilir mi?

  Bakanlar Kurulu’na ait yürütmeye iliş- kin düzenleyici idari işlem yapma yetkileri de Cumhurbaşkanı’na geçmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, Cumhurbaşkanı’na vergi ile ilgili düzenleme yapma yetkisi de verilmiştir.

  Spesifik tarife ne demek?

  (Specific tariff) İthalatta gümrük tarifelerinin ithal edilen malların fiziki birimi başına alınması yöntemidir. Malın ağırlık, miktar veya hacim gibi birimleri başına alman özel bir vergi görünümündedir. Bu vergilerin tersi, malın değerinin belirli bir oram şeklindeki Ad Valorem Vergilerdir.

  Spesifik vergi matrahı ne demek?

  Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV’de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.