Gelirleri gelir vergisine tabi olan kimlerdir?

GELİR VERGİSİ’NDE GELİR UNSURLARI NELERDİR?

  • Ticari kazançlar,
  • Zirai kazançlar,
  • Ücretler,
  • Serbest meslek kazançları,
  • Gayrimenkul sermaye iratları,
  • Menkul sermaye iratları,
  • Diğer kazanç ve iratlar.

Hangi gelirler vergiye tabidir?

Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar şeklinde sıralanabilir.

Vergiye tabi gelirin safi olması ne demek?

1.2.3.3. Gelirin Safi Olması Gelirin safi olmasının anlamı, gelirin elde edilmesi için yapılan ve kanunun indirilmesine izin verdiği giderlerin gayri safi gelirden düşülmesidir. Her bir gelir unsurunun tespiti için indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu’nda tek tek sayılarak belirtilmiştir.

Gelir vergisi mükellefi olmayanlar kimlerdir?

Bir iş yeri açmadan gezici olarak iş yapan, kalaycı, hallaç, lehimci, musluk tamircisi, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, çilingir, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, hamal gibi küçük sanat erbapları.

Ödediğim vergileri nasıl görebilirim?

İnteraktif Vergi Dairesine www.ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Neler gelir sayılır?

Teoriye göre, üçüncü kişiler tarafından sağlanan parayla ifade edilen hizmetler, veraset ve intikaller, lotarya gelirleri, sigorta ödemeleri, kaynağı ne olursa olsun elde edilen tüm iktisadi değerler gelir kapsamı içerisindedir.

2021 yılı kira muafiyeti ne kadar?

2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.