Geleneksel olmayan marka nedir?

“Geleneksel olmayan marka” kavramı, “marka” olarak alışılageldik işaretler olan kelime ve logo gibi işaretle- rin dışında kalan; renk, ses, koku, hareket, tat, pozisyon, ürünlerin üç boyutlu görünümleri gibi geleneksel anlamda “marka” olarak algılanmayan unsurları ifade eden geniş bir kavramdır.

Geleneksel olmayan para politikası araçları nelerdir?

Yeni (Gelenek Dışı) Para Politikası Araçları Bunları şöyle sıralayabiliriz: Niceliksel parasal gevşeme, niceliksel kredi gevşemesi, sıfır ya da negatif faiz politikası, makro ve mikro ihtiyati önlemler ve ileriye dönük rehberlik (forward guidance.)

Para politikası araçları nelerdir?

Bunu sağlamak için para politikasını uygularken kullandıkları araçlar dört tanedir. Bunlar; açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, kanuni karşılıklar ve kredi tavanıdır.

Faiz taahhüdü politikası nedir?

Diğer bir para politikası aracı olan faiz taahhüdü politikası, politika faiz oranının merkez bankalarınca belirli bir süre düşük seviyede sabit tutulacağının taahhüt edilmesidir.

Kişi adı marka olur mu?

Marka Nedir ve Tescil Şartları Nelerdir? Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4.maddesine göre; Bu şartları sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi marka olarak tescil edilebilir.

Türkiye’de kullanılan para politikası araçları nelerdir?

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yasal olarak para politikasını yürütmede elinde bulundurduğu araçlar; açık piyasa işlemleri, karşılık oranları, reeskont ve zorunlu devir oranlarıdır.

Geleneksel olmayan Merkez Bankası politikaları nelerdir?

Geleneksel olmayan para politikasının üç temel politika aracı: (i) Orta-uzun vadeli faiz oranı beklentilerini yönlendirmek. (ii) Merkez bankası bilanço komposizyonunu değiştirmek. (iii) Merkez bankası bilançosunu genişletmek.

Merkez Bankasının para politikası araçları nelerdir açıklayınız?

Merkez Bankası para politikası araçları sayesinde belirlenen politikayı yönetiyor demiştik. Bu araçları şöyle açıklayabiliriz: Açık piyasa işlemleri, faiz oranları, reeskont oranları, döviz işlemleri, zorunlu karşılık oranları, kredi tavanı. Bu araçların her biri belirliği hedeflere aracılık eder.

Merkez bankaları faiz oranlarını değiştirerek piyasaları nasıl etkilemeye çalışırlar?

Merkez bankaları faiz oranlarını değiştirerek piyasadaki para arzını genişletir veya daraltabilir. Paranın arzı ne yönde değişirse değişsin mutlak surette değerine etki yapar. Zira kendi ülke paralarıyla mevduata para yatırmak daha cazip hale gelir.

Sıkılaştırıcı para politikası ne demek?

Parasal sıkılaştırma, genellikle enflasyondaki artışa, cari açık ve kurdaki artışın eşlik etmesi ile gündeme gelir. Sıkı para politikası ile merkez bankası piyasadaki para arzını kısmaya yönelik adımlar atar.