Franchise sözleşmesinin unsurları nelerdir?

Peki Franchising Sözleşmelerin Unsurları Nelerdir?

  • Sürekli borç ilişkisi içeren bir sözleşme olması; Franchising sözleşmesi sürekli borç ilişkisi içeren bir sözleşmedir.
  • Franchise alan tarafın bağımsızlığı :
  • Bir Franchise Sisteminin bulunması :
  • Franchise verene belli bir ücret ödenmesi:

Franchisee nin Franchisor bir kereye mahsus olarak ödemekle yükümlü olduğu bedelin adı nedir?

Franchisee’nin Franchisor’a ödediği bedel; isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenen bir başlangıç ücreti “Franchisee Fee”den ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde olarak ödenen ücretlerden “Royalty”den oluşur.

Franchise sözleşmesi hangi bilgileri barındırır?

Franchise sözleşmesi, bir şirketin mal ve hizmetlerinin belirli bir pazarda bağımsız bir başka girişimci tarafından satılmasını konu edinir. Franchise veren taraf mesleki bilgi, know-how niteliğindeki deneyimlerini franchise alan tarafla paylaşarak ona markalarını kullanma imtiyazı verir.

Franchising bir sözleşme midir?

“Franchising bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın belirli bir süre şart ve sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak suretiyle imtiyaz hakkına konu ticari işleri yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkileri …

Bayilik sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ŞEKLE TABİ MİDİR? Bayilik sözleşmesi, kanunda düzenlenen bir sözleşme olmadığından herhangi bir şekil şartı da öngörülmemiştir. Ancak ispat açısından asıl firma ile bayiler arasında yapılacak sözleşme yazılı şekilde yapılmalıdır.

Franchising tarafları kimlerdir?

FRANCHISING SİSTEMİNDE TARAFLAR. Franchisor; ürüne, hizmete, veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya, isme sahip olan taraftır. Franchisor, ürün veya hizmetin satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veriyor.