Fiziksel aktivitenin gelecekteki yaşantımız üzerine etkileri nelerdir?

Fiziksel Aktivite Neden Önemli?

 • Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması,
 • Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması,
 • Yorgunluğun azaltılması,
 • Kalbin ritmi düzenlenir,
 • Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır,
 • Solunum kapasitesinde artış meydana gelir,

Fiziksel aktivite yapılmazsa ne olur?

Fiziksel inaktivite bulaşıcı olmayan hastalıkların hızlı bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Bu hastalıkların başlıcaları; kalp ve damar sistemi hastalıkları, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, metabolik hastalıklar ve kanserlerdir.

Fiziksel aktivite hangi hastalıklara iyi gelir?

Fiziksel Aktivitenin Faydaları:

 • Kalp-damar fonksiyonlarının ve solunumun geliştirilmesi,
 • Koroner damar hastalığı risk faktörlerinin önlenmesi,
 • Diabetin önlenmesi ve kontrolü,
 • Kilo kontrolü,
 • Sağlıklı kemik, kas ve eklem yapısının oluşturulması ve devam ettirilmesi,
 • Anksiyete ve depresyonun azaltılması,

Bireyler niçin fiziksel aktivite yapmaya ihtiyaç duyarlar?

Fiziksel aktivite, kilo yönetiminde ve sağlığı geliştirmede önemli bir araçtır. Sadece fizyolojik değil, psikolojik sağlığı da olumlu yönde etkiler. Kemik ve kas sağlığı için öneminin yanı sıra kanser, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Egzersizin sistemler üzerine etkileri nelerdir?

EGZERSİZİN SİSTEMLER ÜZERİNE ETKİLERİ (DEVAMI)

 • Tip 2 DM riskinde , mevcut DM daha iyi kontrolü
 • Psikososyal durum ve hayat kalitesinin düzelmesi.
 • Kemik yoğunluğunda artış-yaşa bağlı kayıp riskinde azalma.
 • Trombotik olayların gelişim riskinde azalma (fibrinojen seviyesi , plazma inhibitör 1 ,

Egzersizin olası riskleri nelerdir?

Hareketsizlik: Fiziksel hareket eksikliği kalp damar hastalıklarının gelişme riskini artırmaktadır. Kalp krizi geçiren hastalarda bile egzersiz, yaşam süresini uzatmaktadır. Şişmanlık ve şeker hastalığı: Fazla kilolar tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı gelişim riskini artırmaktadır.

Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi nedir?

Bilimsel kanıtlar fiziksel aktivitenin, kalp hastalıkları, diyabet, kanser (göğüs ve kolon), obezite, hipertansiyon, osteoporoz ve depresyon da dâhil olmak üzere çoğu kronik hastalıkların önlenmesinde ve yönetilmesinde etkili olduğunu göstermiştir.

Fiziksel aktivite nasıl değerlendirilir?

Fiziksel aktivite ölçümünde sahada sübjektif ve objektif birçok yöntem kullanılmaktadır. Sık kullanılan yöntemlerden anketler ve günlükler sübjektif yöntemleri oluştururken, pedometre ve akselerometre gibi ölçüm araçları kullanımı ise objektif yöntemleri oluşturmaktadır.

Fiziksel aktivite nedir makale?

Fiziksel aktivite; günlük yaşam içinde kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır.

Fiziksel aktivitenin ne olduğunu ve insan sağlığına katkılarını araştırınız?

Fiziksel aktivite, birçok hastalık için hem önleyici, hem de iyileştirici etkilere sahiptir. Düzenli yapılan fiziksel aktivite kalp, damar ve şeker hastalığı, felç ve vücut yağ yüzdesini azaltmakta, glukoz metabolizmasını düzenlemekte ve kan basıncını düşürmektedir.