Finansal varlıkların başlıca özellikleri nelerdir?

Finansal Varlıkların Özellikleri Finansal varlıkların üç temel özelliği vardır; likidite, karlılık ve risk. Her biri finansal varlığın türüne göre değişebilir. Ayrıca, karlılık, risk ve likidite arasında güçlü bir ilişki vardır.

Alacak hakkını temsil eden finansal varlıklar nelerdir?

Alacak Hakkını Temsil Eden Araçlar (Borçlanma Senetleri) Bunlar, kamu veya özel sektörde yer alan çeşitli kuruluşlar tarafından borçlanma yoluyla fon temini için ihraç edilip tasarruf sahiplerine satılan finansal varlıklardır.

Altın finansal varlık mıdır?

Altın Piyasası Altın kıymetli bir maden olup, hem emtia hem de parasal bir varlık olarak sınıflandırılmaktadır. Altın para ile benzer özelliklere sahip olup; tasarruf aracı, değişim aracı ve değer ölçüsü (hesap birimi) olan bir varlıktır (Tully ve Lucey,2007).

Borç piyasasının varlıkları nelerdir?

Borç piyasalarına örnek olarak tahvil ve bono piyasalarını verebiliriz.  Türkiye’deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesinde bulunan tahvil ve bono piyasaları borç piyasalarına örnek olarak verilebilir. Bunun yanında yine İMKB bünyesinde işlem gören hisse senedi piyasası da bulunmaktadır.

Para yaratan finansal kurumlar nelerdir?

Para Yaratan Finansal kurumlar

 • Merkez Bankası
 • Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar)
 • Katılım Bankaları

Sermaye piyasalarında işlem gören finansal varlıklar nelerdir?

Sermaye piyasası araçları da şu şekilde sıralanabilir:

 • Pay Senetleri.
 • Devlet Tahvilleri.
 • Yatırım Fonu Katılım Payları
 • Özel Sektör Tahvilleri.
 • Katılma İntifa Senedi.
 • Gelir Ortaklığı Senedi.
 • Kâr – Zarar Ortaklığı Belgeleri.
 • Gayrimenkul sertifikası

Kar payı hangi finansal aracın getirisidir?

Hisse senetleri yatırımcılarına kâr payı getirisi ve sermaye kazancı getirisi sağlarlar.

Sermaye piyasasının temel finansal varlığı nedir?

Sermaye piyasalarının temel araçlarını, hisse senedi gibi özsermaye araçları ile tahvil gibi uzun vadeli finansal varlıkların oluşturması nedeniyle, sermaye piyasaları dar anlamda hisse senedi ve tahvillerin alınıp satıldığı piyasalar olarak da tanımlanmaktadır.