Finansal muhasebenin teorik yapısını oluşturan unsurlar nelerdir?

Amaçlar, Finansal Muhasebenin üreteceği bilgilerin neler olduğunu da belirlemektedir. Buna göre finansal muhasebe Bilanço,Gelir Tablosu ,Nakit Akım Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosuolmak üzere 4 adet tablo düzenlemek zorundadır.Bu dört tablonun düzenlenmesi gerektiği TFRS ve TMS de de öngörülmüştür.

Maliyet esası kavramı ne ile ilişkilidir?

Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

Finansal Muhasebe ve Genel muhasebe aynı ders mi?

Genel Muhasebe, finansal muhasebe olarak da ifade edilmektedir. Bunun yanında işletmelerin faaliyet konularına göre Genel Muhasebe; Banka Muhasebesi, Otel Muhasebesi, Sigorta Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Tarım İşletmeleri Muhasebesi vb. olarak uzmanlık muhasebeleri şeklinde de olabilmektedir.

Muhasebenin temel varsayımları nelerdir?

Muhasebe varsayımları ekonomik, politik ve yasal gereklilikleri en iyi biçimde karşılayabileceği ispatlanmış muhasebe aksiyomlarıdır. İşletmenin sürekliliği, dönemsellik, kişilik ve para ile ifade edilebilme (tek ölçü birimi) varsayımları muhasebenin temel varsayımları olarak değerlendirilmektedir.

Özün önceliği nedir Muhasebe?

Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir.

Özün önceliği kavramı ne demek?

Özün önceliği kavramı; finansal nitelikli işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlemelerin yapılmasında, bu işlemlerin biçimlerinden önce finansal özellikleri ile işletme ve çevresi için ifade ettiği gerçeğin göz önüne alınması gerektiğini ifade etmektedir.