Evlilikte ortak mallar nelerdir?

Evlilik sırasında eşlerden birine bağışlanan her türlü ev, araba, para veya parasal değeri olan her şey bağışlanan eşin kişisel malıdır. Yani, diğer eş boşanma halinde mal paylaşımı sırasında bu mallar üzerinde hiçbir hak talep edemez.

Eşler arasında mal rejimi nelerdir?

Mal ortaklığı rejimi, “ortaklık malları” ile “eşlerin kişisel mallarından” oluşur. Bir eşin kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça, tüm malvarlığı değerleri ortaklık malı sayılır.Bu kapsamda kural olarak, eşlerin kanun gereğince kişisel malı sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur.

Aile mal ortaklığı nedir?

Medeni Kanun içerisinde yer alan maddelere göre, akrabaların sahip oldukları mirasın tamamı ya da bir kısmı ile veya ortaya başka mallar koyarak iştirak halinde mülkiyet biçiminde aralarında ortaklık oluşturulmasıdır.Bu ortaklık belirli bir süreyle ya da süresiz şekilde kurulabilir.

Eşler mal rejimi seçme konusunda serbest mi?

Eşler kanunda yer alan seçimlik mal rejimlerinden herhangi birini seçmedikleri takdirde Kanunda belirlenen yasal mal rejimine tabi olurlar. 1926 tarihli Türk Kanunu Medenisi’nde “mal ayrılığı”, 2002 tarihli Türk Medeni Kanunu’nda ise “edinilmiş mallara katılma” yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.

Araba kişisel mal mıdır?

Kişisel malların yerine geçen mallar da kişisel maldır. Örneğin, eşlerden birinin evlilik öncesi sahip olduğu araba o eşin kişisel maldır. Arabanın satışı ile aynı bedelle yeni araba alınırsa o araba da kişisel mal yerine geçen maldır ve kişisel mal olmaya devam eder.

Yasal mal rejimleri nelerdir?

Medeni Kanuna göre mal rejimleri mal ayrılığı, mal ortaklığı, paylaşımlı mal ayrılığı ve mallara katılma rejimi olmak üzere dört çeşittir. Eşler istedikleri zaman mal rejimini belirleyebilir ve edinilmiş mal rejiminden, mal ayrılığı rejimine geçebilir.

Kişisel mallar nelerdir?

Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya, Kişisel Maldır. Eşlerden birisinin kişisel kullanıma özgülenen her türlü eşya, kişisel maldır. Söz gelimi günlük hayatta sürekli olarak kullanılan cep telefonu, bilgisayar, kıyafet, saat, mücevher gibi eşyalar, kişisel maldır.

Kişisel malların gelirleri hangi mal grubuna girer?

1.2.4-Kişisel Malların Gelirleri TMK m. 119/f.2,b.4 hükmüne göre kişisel malların gelirleri de edinilmiş mal olarak kabul edilmiştir. Bu hükme göre kişisel malların doğal ya da medeni semere niteliğindeki her türlü geliri edinilmiş maldır.