Evlilik sözleşmesi geçerli midir?

Evlilik sözleşmesinin evlilikten önce, evlenme anında ve evlilik sonrasında yapılabilmesi mümkündür. Evlilik başvurusu sırasında yapılan evlilik sözleşmesi evlilik tarihinden, evlilik süresince noterde yapılan evlilik sözleşmesi ise noterde yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir.

Evlilik sözleşmesi yoksa ne olur?

Sözleşmenin yapılmaması durumunda TMK gereğince “edinilmiş mallara katılma rejimi” geçerli olur. Bu durumda da evlilik birliği içerisinde alınan mallar ortak kabul edilir. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme için boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.

Mal ayrılığı sözleşmesi ne zaman yapılabilir?

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak mal rejimi sözleşmesi tarafların evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde de yapılabileceği gibi evlendikten sonraki dönem içerisinde de yapılabilmektedir.

Evlilik sözleşmesi neleri kapsar?

Evlilik sözleşmesi, evli veya evlenecek çiftlerin evlilik aşamasında ve gelecekte evliliklerinin bitmesi durumuna karşılık sıklıkla imzaladıkları bir sözleşmedir. Esasen çiftlerin sahip oldukları malların paylaştırılması konusunda anlaşmaya varılmasına dayanır.

Evlilik sözleşmesi ölüm halinde geçerli mi?

Evliliğin sona erdiği hallerde mal rejiminin tasfiyesi yapılır. Ölüm halinde de evlilik sona erer. Dolayısıyla bu sözleşme ölüm halinde de geçerli olur ve mal paylaşımı buna göre yapılır.

Evlilik sözleşmesi noter şart mı?

Evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmeleri evlenmeden önce, nikah sırasında veya evlendikten sonra yapılabilmektedir. Evlenme başvurusunda bu belge verilebilmekte veya sonradan da düzenlenebilmektedir. İki tarafında imzalanması gereken belge noter onaylı olmalıdır.

Evlilik sözleşmesi neyi kapsar?

Çocuğu olmayan eşlerden biri öldüğünde miras kime kalır?

-Eğer vefat eden bir kimsenin çocuğu yoksa; miras eşine ve ölen kişinin anne ile babasının sağ olması halinde hem eşine hem anne ve babasına kalıyor.

Eşler arasında mal ayrılığı sözleşmesi nasıl yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi genel olarak noterde yapılır. İki şekilde yapılması mümkündür. Taraflar dilerlerse onama şeklinde mal rejimini sözleşmesini bir hukukçuya hazırlatarak notere giderler ve noter sadece imzaların eşlere ait olduğunu onaylar yahut eşler noterin düzenleme şeklinde hazırladığı metni imzalarlar.