Etik çıkar çatışması nedir?

Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri …

Çıkar çatışması ne demek?

Çıkar çatışması, güvene dayalı bu ilişkinin ihlal edilmesidir. Bir şirket çalışanının, orta veya üst düzey yöneticisinin, Şirket ile ilgili gerçekleştirdiği işlemlerden işverenini olumsuz şekilde etkileyecek, açığa çıkarılmamış, gizli bir ekonomik veya kişisel fayda sağlıyor olması çıkar çatışmasını meydana getirir.

Akademik yayın özelinde çıkar çatışması ne demektir?

Makale yazımında çıkar çatışması nedir? Basitçe ifade etmek gerekirse, kişinin objektif davranma yeteneği bozulduğunda bir çıkar çatışması ortaya çıkar. Burada yayın dünyasında, bir araştırma makalesinin içeriğinin geçerliliği veya projenin bulguları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerden bahsediyoruz.

Etik ikilem kavramı nedir?

Ahlaki/Etik İkilem Kişinin ahlak ya da etik çatışmasıyla karşı karşıya kaldığı “ahlaki ikilem” ya da “etik ikilemdir”. Böyle bir ikilemde, bir durumu seçmek diğerini ihlal edecek; ya da, bir şeyi yapmak olumlu sonuçlar verecek ama ahlaki açıdan yanlış olacaktır.

Duygusal çatışma nedir?

Brehmer (1976) çatışmayı, bilişsel ve duygusal çatışma olarak ele almış ve bilişsel çatışmanın görev odaklı olduğunu, nedenlerinin ise yargı ya da bakış açılarındaki farklılıktan meydana geldiğini ifade ederken; duygusal çatışmanın ise; duygu kökenli olduğunu bireysel uyuşmazlık ve çelişmelerden kaynaklandığını ifade …

Etik ikilem ne zaman ortaya çıkar?

Etik davranışların ve ilkelerin uygulanması sırasında herhangi bir anlaşmazlığın olduğu durumlarda Etik ikilemler ortaya çıkmaktadır. Eczacı ile hasta arasındaki her karşılaşma etik sorun olabildiği halde, etik ikilem olmayabilir.