Esnek planlama Nedir?

Planlama yazınında esnek planlama kavramının planlamanın bir üstünlüğü, erdemi olarak görülmesi, aslında planların piyasa güçlerinin dikte ettirdiği doğrultuda değiştirilebilmesi anlamına gelmektedir.

Işletmenin gelecek planları ile ilgili uzun vadeli olan karar türü nedir?

a. Stratejik Planlar: Yönetimin üst noktasında sistematik olarak işletmenin varmayı düşündüğü gayelerin belirlenmesi ile ilgili değerlendirmeleri kapsayan ve işletmeyi bütün olarak gören ve uzun vadeli planlardır.

Operasyonel planlama ne demek?

Operasyonel plan yıllık bir çalışma planıdır: Kısa vadeli iş stratejilerini anlatır; Belirli bir operasyonel dönem (mali yıl) boyunca stratejik bir planın nasıl uygulanacağını açıklar veya stratejik planın hangi bölümünün faaliyete geçeceğini (veya stratejik planın hangi kısmının ele alınacağı) açıklar.

Kentlerde planlama ne işe yarar?

Teknik Bilgi olarak; Şehir ve bölge planlama mesleğinin konusu en genel anlamda, ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede fiziksel/mekansal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsamlarına göre planlar nelerdir?

1)Kapsamı Açısından Planlar:Kapsamlarına göre planlar,işletmenin tamamıyla ilgili,işletmeyi bir bütün olarak ele alan planlar ve işletmenin bir bölümü veya bir birimi ile ilgili olabilir. Bütün olarak ele alınan planlara örnek olarak uzun süreli işletme planları ile yıllık işletme programlarını verebiliriz.

Planlama nedir çeşitleri nelerdir?

Operasyonel, taktik ve stratejik planlama olmak üzere üç ana planlama türü vardır.

Yapı Kredi Esnek Hesap faizi var mı?

Vadesiz tasarruf hesabının tüm özelliklerine sahiptir. Hesabında yeterli bakiye olmasa bile, hesap sahibi önceden belirlenmiş Esnek Hesap limiti dahilinde hesabını eksi bakiyeye çevirerek kredi kullanabilir. Hesaba yatırılan paralar borç bakiyeden düşülür. Sadece kredinin kullanıldığı süre için faiz ödenir.