Eş anlamlı kelime nedir örnekler?

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanabilmekte olup dilimizde pek çok eş anlamlısı olan kelime yer almaktadır. Eş anlamlı olan sözcüklere örnek olarak; baş-kafa, adet-sayı, kıymet-değer, beyaz-ak gibi kelimeler kullanılabilmektedir.

Eş kelimesinin eş anlamı nedir?

O da çift kelimesidir. Cümlenin genel anlamına bağlı olarak eş kelimesi yerine çift kelimesi de kullanılabilmektedir.

Huzur kelimesinin eş anlamı nedir?

Huzur Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir? Huzur kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler dirlik, düzen, afiyet, rahatlık, makam, sağlık, sukunet, dinginlik olarak bilinmektedir.

Eş anlamlı kelime nasıl yazılır?

TDK’ye göre eş anlamlı kelimesi ise şu anlama gelmektedir: Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim EŞ ANLAMLI KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI – Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

Eş anlamlı anlamdaş sözcük nedir 3 tane örnek yazınız?

atik-seri, ayakkabı-pabuç, bağışlama-affetme, bacı-kız kardeş, bonkör-cömert, cennet-aden, eş anlamlı kelimelere örnek verilebilir. – Bazı durumlarda anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler, birbirinin yerini tutamaz. Örnek: “Kara bahtlı” kelime grubunda kara kelimesinin yerine siyah kelimesi kullanılamaz.

Al kelimesinin eş anlamlısı kırmızı mı?

TDK üzerinden bakıldığı zaman al kelimesini eş anlamlı olarak, ‘kırmızı’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Her iki kelime de aynı anlama gelmekte ve cümle içerisinde ortak biçimde rahatlıkla kullanılabilmektedir. ”Al rengi sana hiç yakışmamış.” ”Kırmızı renk sana hiç yakışmamış.”

Huzur kelimesi ne anlama gelir?

Huzur kelimesin Türk Dil Kurumuna göre olan anlamları; makam, yamaç, ön, yan, erinç, başın rahat olması, herhangi bir yerde ya da ortamda bulunma, padişah gibi devlet büyüklerinin karşısına çıkma, ve gönül ferahlığı, gönül rahatlığı gibi birden fazla anlamı olacak şekilde açıklanmaktadır.

Yetenekli kelimesinin eş anlamı nedir?

Birbiri yerine kullanılan bu kelimelerin yanı sıra beceri, iktidar, güç, istidat ve kudret sözcükleri de aynı anlama gelir. Bu kelimenin sıfatlaşmış hali olan yetenekli sözünün de eş anlamlısı vardır. Bu kelimeyi de “kabiliyetli” olarak gösterebiliriz.

Eş anlamlı kelime nedir TDK?

Eş Anlamlı Kelime Nedir Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir.

Eş anlamlı ne demek TDK?

Eş anlamlı ne demek TDK? Anlam olarak aynı anlamı karşılayan, anlam olarak birbirlerinin yerini tutabilen, yazılış olarak farklı yazılan, söyleniş olarak farklı söylenen fakat anlam olarak aynı karşılığı bulan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler yerine “anlamdaş” ifadesi de kullanılabilir.

Eş sesli kelimeler nedir ve örnekler?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Eş anlamlı olan kelimeler nelerdir?

Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Bu kelimelere “anlamdaş” sözcükler de denilebilir; çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Eş anlamlı kelime nedir örnekler?

– Aynı varlığı, kavram ya da durumu ifade eden yazılışları ve söylenişleri farklı ama anlamları aynı olan sözcükler açıklandığı üzere eş anlamlıdır. Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden giren sözcüklerin Türkçedeki karşılıkları ile kurdukları ilişkiden doğmuşlardır. – Kara gözlü uzun saçlı bir kızdı.

Eş anlamlı kelime ne demek?

Eş Anlamlı Kelime Nedir Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Kolay eş anlamlısı nedir?

Kolay sözcüğünün 7 adet es anlami karşılığı bulunmaktadır. Kolay ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Kolay kelimesin in eş anlamlısı olan sözcükler; Basit, bayağı, belli belirsiz, ferah, hafif, olağan ve rahat sözcükleridir.

Darılmak eş anlamlısı nedir?

Alınmak kelimesi de darılmak ile eş anlamlıdır.

Eş anlamlı anlamdaş kelimeler nelerdir?

Anlamdaş : Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Eş sesli kelimeler nedir ve örnekler?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Kolay kolay eş anlamlısı nedir?

Kolay Eş Anlamlısı Kolay kelimesi ile aynı anlam barındıran ve bu sebeple eş anlamı olan kelimeler ise asan, basit, hafif, emeksiz, zahmetsiz kelimeleridir.

Basit kolay eş anlamlı mıdır?

Basit kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre eş anlamlısı ‘kolay’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Darılmak Anlamdaşı nedir?

Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek. Azarlamak, paylamak.

Esir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Esir eş anlamlısı kelimeleri hava, köle, tutsak, kul kelimeleridir. Esir kelimesinin Eş Anlamlı Kelimesi Nedir?

Yakın anlam nedir ve örnek?

Tanımlayacak olursak, “tamamen aynı anlamı karşılamayan, aralarında küçük farkların bulunduğu; fakat anlam olarak çok yakın oldukları için birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelere” yakın anlamlı kelimeler denilir. Örneğin “dost – arkadaş” kelimeleri yakın anlamlıdır.

Eş sesli kelime ne demek?

Eş sesli kelimeler dilimizde çok sık kullanılan kelimelerdir. Sesteş kelimeler aynı şekilde yazılıp okunan ve ses bakımından aynı olan kelimelerdir. Dilimizde sesteş kelimeler oldukça fazladır. Anlamları farklı olan bu kelimelere eş sesli kelimeler denir.