Envanter defteri Kapaniş tasdiki zorunlu mu?

Görüldüğü üzere, Yeni TTK’da kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile sınırlandırılmış olup, envanter defteri için bu şekilde bir zorunluluk yer almamaktadır.

Hangi defterlerin Kapaniş tasdiki zorunludur?

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri için kapanış tasdiki yapılması zorunludur.

Envanter defteri zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu gereği envanter defteri, tutulması zorunlu bir defter türüdür. Ancak, bu defterde nelerin yer alacağı tüm açıklığıyla belirtilmemiştir.

Defter Kapaniş tasdikleri 2021 ne zaman?

Konu: 2020 Yılı Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran 2021. Elektronik defter kapsamında olmayan mükelleflerin, Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3’üncü maddesine göre, 2020 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin 30.06

Kapanış tasdiki yapılmazsa ne olur?

Haziran ayı sonuna kadar kapanış tasdiki yapılmayan yevmiye defterleri için 2019 yılı için defter başına, 7.658,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Kapanış Tasdiki Yapılmaması Durumunda, Yevmiye Defterleri Ticari Davalarda Delil Olarak Kullanılamaz, İdari Para Cezası Kesilir.

Defter tasdik ettirmeme cezası 2021 ne kadar?

Tasdik Ettirmemenin Cezası: Yeni TTK’n un 6335 sayılı yasa ile yenilenen son haline göre, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerini yaptırmayanlara 4.000,00. -TL idari para cezası verilecektir.

Envanter defteri ne demek?

Envanter defteri, ticari işletmenin açılış tarihinde ve defter açıldıktan sonra gelen her hesap dönemi sonunda taşınmazlar, alacaklar, borçlar gibi tüm finansal varlıkların ve borçların takip edilerek ve tek tek kaydedildiği ciltli ve sıra numaralı ve ciltli bir defter türüdür.

Yevmiye defteri kapanış tasdiki zorunluluğu ne zaman başlıyor?

1/7/2013 tarihinde, b) 78 inci maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Karar defterini kimler tutar?

Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutulması Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin tutulması kesin bir zorunluluk değildir. Limited şirketler, tercihe bağlı olarak iki ayrı defter şeklinde hem müdürler kurulu karar defteri hem de genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutabilirler.