Engelli çocuğa vasilik nasıl alınır?

Zihinsel engelli çocuğu olanlar; çocuğun durumunu gösteren engelli sağlık raporu ile il Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır. Vasilik davası harca tabi değildir. Sadece pul ve dosya parası alınır. Dava günü vasisi alınacak kişi ile birlikte mahkemeye gitmek gerekmektedir.

Vasi kararı nasıl alınır?

Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır. Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir. Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir.

Kısıtlı vasilik nedir?

Vasi, en basit tabiri ile velayet altında bulunmayan küçüklerin, sulh hukuk mahkemesi tarafından alınan karar ile kısıtlanmış kişilerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapis cezası almış kişilerin mal varlığını ve kişilik haklarını korumak ve yönetmek amacı ile atanan kişidir.

Engelli vasisi kimler olabilir?

1- Vasi olarak atanacak kimsenin tam ehliyetli(ergin, ayırtım gücüne sahip, kısıtlı olmama) olması şarttır. Yukarıda bahsedilen kısıtlanma nedenleri içerisinde bulunan zihinsel, ruhsal engelliler ile işlerini gerektiği gibi yönetemeyen engellilerin Medeni Kanunun ilgili maddeleri gereğince kısıtlanması gerekmektedir.

Vasi kararı nereden çıkarılır?

Vasi tayini vesayet davası sonucunda hakim tarafından gerçekleştirilir. Vesayet davasına bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Vasi tayin edilecek yani küçük veya kısıtlının bulunduğu yerdeki mahkemenin bulunduğu yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Vasi kararı süresiz olur mu?

Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı vasiliğin uzatılması talebi üzerine, vasilik süresini her defasında ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasilik neleri kapsar?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.