Emekli maaşımın hepsi krediye kesilir mi?

Emekli olan bir kişiye haciz, kredi kartı veya kredi nedeniyle gelebilen bir durumdur. Fakat burada düzenli ve sigortalı maaşı olan kişilere bankalar engel koyabilir.

Dul yetim Maasina bloke konur mu?

Bankalar emekli, dul ve yetim aylıklarına haciz uygulayamaz. Haciz yasağının iki istisnası var. Nafaka borçları ve borçlunun muvafakati. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor.

Ilk emekli maaşı PTT’den nasıl alınır?

En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak “http://turkiye.gov.tr” internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT’ye taşıyabilirsiniz. Maaşım PTT’de kaç ay bekler?

Aylık bloke nedir?

Bazı sebeplerden dolayı bankalar emekli maaşlarının hepsine bloke koymakta ve emekli olan kişinin maaş almasına engel olmaktadır. Emekli maaşı üzerine bloke koyma konusu yasalarda yer almaktadır. Yani emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.

Ölüm aylığına haciz konulabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan dul-yetim vb. aylıklar ile 506 sayılı kanunun geçici 20. Maddesi gereğince kurulan sandıklardan alınan aylıklarının söz konusu 5510 sayılı yasanın 93/1 fıkrası gereğince haczi KURAL OLARAK mümkün değildir.

Emekli maaşı blokeli ne demek?

Bunlardan birisi SGK’nın kendisine ait olan alacaklarıdır. Yani emekliler SGK prim borçları nedeniyle emekli maaşı blokesi ile karşı karşıya kalabilirler. Emeklinin nafaka borcu varsa bu borçtan dolayı maaşına bloke ve haciz işlemi uygulanabilir. Maaşa konulabilecek haciz oranı da dörtte birden fazla olamaz.

Bankadaki bloke ne zaman kalkar?

Blokeli hesabınız borcun tamamen ödenmesi sonrası davanın kapanması ile beraber tekrardan açılır. Borç için yapılandırma konusunda anlaşsanız dahi borç tamamen bitmeden dava tamamen sonuçlanmadan hesabınız üzerindeki bloke kalkmaz. Hesaplara belli sebeplerden dolayı bloke konulmaktadır.