E-fatura Temel ve ticari fatura nedir?

Temel e-Fatura: Alıcının e-faturayı reddetme seçeneği olmadığı fatura türüdür. Gönderici faturayı ilettiğinde, alıcı bu e-faturayı kabul etmekle yükümlüdür. Ticari e-Fatura: Bu e-fatura gönderme durumunda ise; alıcı e-faturayı kabul, red veya iptal etme hakkında sahiptir.

Ticari fatura hangi unsurları içerir?

Ticari Fatura

 • Faturanın tarihi,
 • Mal/hizmet cinsi,
 • Satıcının ve alıcının isim/unvan adresleri,
 • Ödeme şekli,
 • Malların menşei,
 • Teslim şekli,
 • Mal veya hizmetin birim fiyatı, miktarı, tutarı,
 • Malların ağırlığı, ebatları, miktarı,

Ticari fatura reddedilir mı?

d. Kabul Edilen Bir Ticari Fatura Nasıl Reddedilir? Ticari faturanın istenmeden kabul edilmediği durumlarda, faturayı reddedebilmek için KEP sistemi üzerinden faturayı oluşturan tarafa, bu durum ile ilgili bir yazı göndermeniz gerekiyor. İptal edilen bu faturaya beyannamede yer verilmez.

Ticari fatura iptal edilebilir mı?

Ticari faturalar 7 günlük süre içerisinde iptal edilebilir. Eğer ticari e-Fatura düzenlenerek alıcı firmaya gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, müşteri bu e faturayı 7 gün içerisinde reddedilebilir.

Fatura red nedir?

Ticari fatura nedir? Ticari e-fatura senaryosunda e-faturayı alan kişi, bu faturayı red, kabul ya da iptal etme hakkına sahiptir. Anlayacağınız e-fatura sistemi alıcının faturayı kabul edip etmeyeceğine dair bir cevap vermesini bekler.

Ticari e-fatura ne demek?

e-Fatura türlerinden bir diğeri olan ticari e-Fatura’da ise gönderici, alıcıya faturayı ilettiğinde, alıcının kendisine ulaşan ticari faturayı kabul etme, iptal etme ya da reddetme hakkı mevcuttur. Bu sebeple gönderici, alıcıya ticari e-Fatura düzenleyip ilettiğinde, alıcıdan bu fatura ile ilgili yanıt bekler.

Ticari fatura nereden alınır?

Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri uyarınca düzenlenen bu faturalar, malın gideceği ülkenin konsolosluğundan alınır. Konsolosluk tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değeri onaylanmaktadır.

Faturada hangi unsurlar bulunur?

Faturada mutlaka bulunması gereken bilgiler:

 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

Ticari fatura kaç gün içinde reddedilir?

Ticari e-faturalarda ise, faturayı kabul ya da reddetmek için 8 günlük bir süreniz bulunuyor. Bu süre boyunca faturanızı inceleyip değerlendirerek kararınızı verebilirsiniz. Ancak, eğer faturanızı 8 gün içerisinde reddetmediyseniz, otomatik olarak faturayı kabul etmiş sayılırsınız.

Hangi fatura reddedilir?

Ticari e-faturalar, diğer faturalardan farklı olarak alıcıya onay verme ya da reddetme imkanı sunar. Bu tür faturalar, daha çok ticari işlemler için kullanılır. Alıcı tarafından fatura, 8 gün içinde kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

Ticari fatura nasıl iptal edilir?

Ticari e-fatura, GİB’de yer alan “E-Fatura İptal Portalı” üzerinden “Temel Fatura” senaryosuna göre düzenlenmiş olan e-fatura iptal edilebilir. Bunun için faturayı düzenleyen kurumun portal sayfası üzerinden iptal talebinin oluşturulması gerekir ve oluşturulan iptal talebinin de alıcı muhattabına gönderilmesi gerekir.

Kabul edilen ticari fatura nasıl iptal edilir?

Kabul edilen ticari e-Faturayı reddedebilmek için alıcının, KEP sistemi üzerinden faturayı gönderene yazı göndermesi gerekir. Fatura göndericisinin ve alıcısının anlaşması sonucunda iki taraf da bu yazıyı arşive ekler ve fatura iptali gerçekleştirilmiş olur.