Dosya temyize nasıl gönderilir?

Temyiz başvurusu, hükmü veren istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) bir Temyiz Dilekçesi verilerek yapılır. Temyiz dilekçesinde temyiz nedenlerine yer verilmelidir. Sanığın mahkum olduğu ceza miktarı ne olursa olsun kendiliğinden temyize tabi mahkeme kararları yoktur.

Dava temyize gitmesi nedir?

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı olarak hükümlerinin yeniden incelenmesi için yapılan kanun yoluna temyiz denir. Bir nevi üst mahkemeye olayın taşınması olarak nitelendirilir. Süre içerisinde ilk karar verilen gün hesaba katılmaz ve işlemler bu günden sonra yapılır.

Temyize cevap süresi kaç gün?

YARGILAMADA SÜRELER

İŞLEM MAHKEME / SÜRE
İstinafa Cevap İki hafta Yedi gün
Temyiz İki hafta* Onbeş gün*
Temyize Cevap İki hafta Yedi gün
İstinaf veya Temyiz Dilekçesinin Reddi Kararına Karşı İstinaf veya Temyiz Başvurusu Bir hafta Yedi gün

Temyiz incelemesi sonunda verilen kararlar nelerdir?

Yargıtay, temyiz incelemesi neticesinde üç şekilde karar verir: Onama kararı, Bozma kararı, Düzelterek onama kararı.

Istinaftan sonra temyize gidilir mi?

İstinaftan Sonra Temyiz Hakkı Var Mı? İstinaftan sonra temyiz hakkı tabi ki vardır. Bu noktada temyiz hakkı için gerekli başvuruların yapılması adına 15 günlük bir dürer verilmektedir. Kararın kesinleşmesinin sonrasında kararın tebliğ edilmesinden itibaren 15 günlük bir süre verilmektedir.

Temyiz mahkemesi ne işe yarar?

Yargıtay, temel görevi adli yargı alanında temyiz incelemesi yapmak olan yüksek mahkemedir (Yargıtay Kanunu m.1). Bu nedenle, uygulamada Yargıtay’a “temyiz mahkemesi” de denilmektedir. Yargıtay, adli yargı hukuk uygulamasında birliği sağlamak üzere “hukuki derece” mahkemesi olarak görev yapan en yüksek mahkemedir.

Temyize cevap süresi var mı?

Ceza mahkemelerinde istinaf süresi kararın tefhimi ya da tebliğinden itibaren 7 gün. Ceza mahkemelerinde temyiz süresi kararın tefhim ya da tebliğinden itibaren 15 gün. Temyize cevap süresi 15 gün.

Aile mahkemelerinde temyiz süresi ne zaman başlar?

Aile mahkemesi boşanma kararı vermesi üzerine gerekçeli karar eşlere tebliğ edilir. Eşler 2 hafta içinde yani 14 gün içerisinde anlaşmalı boşanmaktan vazgeçer ve verilen kararı temyiz etmek isterse 14 gün içerisinde istinaf mahkemesine itiraz edebilir.