Devlet memurluğundan çıkarma cezası hangi hallerde verilir?

Mahiyeti itibariyle en ağır ceza olan devlet memurluğundan çıkarma cezası için; kişinin rüşvet alması, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunması, devletin gizli bilgilerini açıklaması, siyasi partiye üye olması veya Atatürk aleyhine suç işlemesi gerekmektedir.

Denetimli serbestlik cezası alan memur olabilir mi?

Denetimli serbestlik süresi de infaz kapsamında olduğundan bu süreçte göreve iade mümkün olmayacak, ilgili memuriyete ilişkin haklardan yararlanamayacaktır.

Devam eden ceza davası memuriyete engel mi?

Dolayısıyla memuriyet devam ederken Yargıtay tarafından mahkûmiyet onanır ve 1 yıldan fazla ceza verilirse, hükmün ertelenmemesi gibi bir durum da söz konusu olursa 98. Maddeye göre kişinin memurluğu sona ermektedir. Dolayısıyla mahkûm olma, kesinleşme durumları memurluğa engel için söz konusu olmaktadır.

Hakaret davası memuriyete engel mi?

Bir kişinin herhangi bir kasıtlı suçtan ötürü 1 yıl veya üzeri hapis cezası mevcutsa devlet memuru olamaz, memur ise memuriyetine son verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası nelerdir?

(657 sayılı kanun m.48/5). Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer. Mahkum olunan 1 yıl hapis cezası adli para cezasına çevrildiği takdirde memuriyet engeli ortadan kalkar.

Denetimli serbestlik memuriyete engel mi?

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi çalıştığı işine devam edebilir mi.? Yanıt: Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişinin çalışma ve sosyal hayatında yükümlülüklere uyduğu sürece hiçbir değişiklik olmaz.

Sabıka kaydı olanlar memur olabilir mi?

Devlet Memurları Kanununda “… kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına… kaydıyla devlet memuru olarak atanmanız mümkün .

Devam eden mahkeme atanmaya engel mi?

Görüldüğü üzere Yargıtay’da dosyanız devam ederken memur olmanız da herhangi bir engel yoktur.

Kesinleşmemiş Ceza memuriyete engel mi?

2-Mahkümiyet (kesinleşmeden) olmadan 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin b bendi uyarınca memurun memuriyetine son verilemez. 3-Memuriyetten çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası ile cezalandırmak ceza davasını sonucu değiştirmemektedir.

Adli sicil arşiv kaydı memurluğa engel mi?

Kasten işlenen her suç için yargılama sonucunda verilen hüküm 1 yılı aşıyorsa kişi bu bilgilerin arşiv kaydında yer alması dolayısıyla memur olamayacaktır.