Devlet memurluğunda adaylık süresi en fazla kaç yıldır?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

Aday memur disiplin cezası alırsa ne olur 2020?

Aday memur adaylık eğitiminden başarılı olamazsa memurluk ile ilişkisi kesilir ve üç yıl görevlerine geri dönemezler. Aday memur memurluk yaptıkları adaylık sürecinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve aylıktan kesme cezası aldığında memurluktan ihraç edilir.

Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Nedir?

Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi turtulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denilmektedir. Temel egitim ile hazırlayıcı egitim aynı kurumda yapılır.

Aday memur kaç gün işe gelmezse görevden alınır?

Bu kapsamda, izinsiz veya Kurum tarafından kabul edilen herhangi bir mazereti olmaksızın görevini kesintisiz 10 gün terk eden Devlet memuru görevinden çekilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla 10 gün süren kesintisiz terk durumu bir nevi zımni çekilme (istifa) talebi olarak değerlendirilmelidir.

Adaylık süreci kaç yıldır?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.” hükmü gereği asalet tasdiki, göreve başlama tarihinden itibaren bir yıl ile iki yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

Aday memurlukta azami süre ne kadardır?

Adaylığa Kabul Edilme : Madde 54 – Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. atanabilmeleri için her birinde başarılı olmaları şarttır.

Aday memura ceza verilebilir mi?

MADDE 30 – (1) Disipline aykırı fiil veya hâli tespit edilen aday memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir.

Aday öğretmen disiplin cezası alırsa ne olur?

Uyarma cezası verilirse dahi hemen göreve son verilmemektedir. Ceza alan aday memurun itiraz hakkı bulunmaktadır. Disiplin kurulu itirazı yerinde görmez ve uyarma cezasını onaylarsa bu halde verilmiş olan disiplin cezası kesinleşmiş olur. Atamaya yetkili amirin onayı ile aday memurun memuriyet görevine son verilir.

Aday memur tayin isteyebilir mi?

657 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik, aday memurları kapsam dışında bıraktığı için, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar aile bütünlüğünden dolayı nakil istemeleri mümkün değildir.

Aday Memur Temel Eğitim kaç saat?

72 saat üzerinden düzenlenen söz konusu eğitime katılan aday personel sayımız 27’dir. Program sonunda personelimize Temel Eğitim Sınavı yapılmış olup sınavdan başarılı olan aday personelimiz için daha sonra Hazırlayıcı Eğitim Programı düzenlenecektir.

Memur izinsiz işe gelmezse ne olur?

Mazeretsiz veya izinsiz olarak bir takvim yılında toplam 20 gün göreve gelmeyen memura, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası verilir.

Aday memur istifa ederse ne kadar bekler?

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.