Devlet memurluğu nasıl bir meslektir?

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

Hangi memur ne kadar maaş alıyor?

KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 38 Yapılan zamla birlikte sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL’ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak.

Memur görevlendirmeye itiraz edebilir mı?

Geçici Görevlendirmeye İtiraz Usulsüz olarak geçici görevlendirildiğini düşünen memur bu işleme karşı itiraz edebilir. Talep içerisinde idari işlemin neden iptalinin gerektiğine dair açıklamalar yer almalı, hem hukuki hem de insani olarak iptal işleminin sebeplerine yer verilmelidir.

Devlet memuru ne gibi işler yapabilir?

İşte memurların yapabileceği ek işler:

  • Eğitim ve öğretim faaliyetleri yapabilir.
  • Kira, gayrimenkul geliri elde edebilir.
  • Memur arabasını kiraya verebilir.
  • Yazarak para kazanabilir.
  • Benzer şekilde beste, resim gibi telif geliri elde edeceği faaliyetleri yapabilir.
  • Anonim ya da limited şirket ortağı olabilir.

Yeni atanan memur maaşı ne zaman alır?

Personel açıktan atama veya yeniden açıktan atama ile göreve başladı ise göreve başladığı tarihten ayın 14’üne (dahil) kadar maaşını çalışıp hak eder. Göreve başladığı tarihten sonra aybaşında (15’inde) maaşı peşin ödenir. (657 S.

Öğretmen hangi durumlarda görevlendirme isteyebilir?

Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde, başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler. Ancak öğretmen isterse 30 saati aşmamak üzere öncelikle eğitim bölgesinde açık buluna derslere görevlendirme talebinde bulunabilir.

Kurumlar arası geçici görevlendirme nedir?

Kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmaz. Geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam eder.

Diğer kamu görevlileri ne demek?

128/I’e göre “devletin” istihdam ettiği memurlar dışındaki diğer kamu görevlileri; üniversite öğretim elemanları ve bu arada araştırma görevlileri de diğer kamu tüzel kişilerinin (üniversitelerin) istihdam ettiği diğer kamu görevlileridir.