Deşifre nin anlamı nedir?

Deşifre etmek ne demek TDK? 1) bir şifreyi veya güç bir yazıyı çözmek, okuyup anlamak; 2) kimliğini anlamak, kimliğini açığa çıkarmak.

Haberde deşifre ne demek?

genelde haber ya da haber programı yapan ekibe yeni giren kişilere yaptırılan konuşmaların metne dökülmesi işidir. programın yapımcısı ve metin yazarı buradaki konuşmalara göre yapacakları işe yön verir. bir kayıttaki seslerin yazıya geçirilmesidir.

Deşifre ne demek psikoloji?

Deşifre etmek bilinmeyen yahut yanlış bilinen bir şeyin şifresini çözmek ve ortaya çıkan gerçeği paylaşmak / ilan etmek olarak açıklanabilir. Deşifre etmek bir eylem biçimidir ve burada sadece bir bilinmezi bilinir hale getirmek değil, ortaya çıkan sonuca aleniyet kazandırmak da söz konusudur.

Desifre yapmak ne demek?

Deşifre en genel anlamıyla, sesli bir verinin yazıya dökülmesi işlemidir. Bu sesli veri sadece ses kaydı olabileceği gibi video kaydı şeklinde de olabilir. Şöyle ki Türkçe bir ses kaydı yine Türkçe bir şekilde yazıya çevrildiği gibi istenildiği takdirde başka bir dile de tercüme edilebilir.

Enstrüman nedir kısaca tanımı?

Çalgı veya müzik aleti veya enstrüman, müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel isimdir. Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına da Organoloji denir. Çalgı yapımı, bazı bilim alanlarını yakından ilgilendiren bir teknolojidir.

Deşifre işi nedir?

Deşifre hizmeti (Görüntü/Ses kaydı çözümleme); televizyon ve radyo kayıtlarının yanı sıra, seminer, konferans, eğitim programı, ropörtaj, toplantı gibi etkinliklerden elde edilen ses kayıtlarını da içerir. MTM’in uzman ekipleri, her türlü ses kaydını titizlikle deşifre eder…

Metin deşifresi ne demek?

Deşifre, Türkçe bir ses kaydının yine Türkçe olarak kağıda dökülmesinin yanı sıra yabancı dildeki kayıtların, kaydın yapıldığı kaynak dilde yazıya aktarılmasını da kapsar. Deşifre işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen yazılı metin, talep üzerine istenilen dillere tercüme edilebilir.

Röportaj deşifresi nedir?

Birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan röportaj araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır. Ses kaydını yazıya çevirme yani transkripsiyon, araştırmacıların verileri efektif bir şekilde analiz etmek için uyguladığı adımlardan bir tanesidir.

Ses kaydını yazıya dökmeye ne denir?

Kelime olarak transkripsiyon birçok farklı alanda kullanılmaktadır, ancak dilbilimde konuşmayı metne dönüştürme (deşifre etme) sürecini tanımlar. Ses transkripsiyonu, metin içeren bir transkript dosyası elde etmenizi sağlar.

Metin deşifresi nedir?

Müzik aletine ne denir?

Çalgı yapana ne denir?

müzik enstrümanları yapım / onarımıyla uğraşan kişi. “lütiye” şeklinde okunur. italyanca bir kelimedir. yaylı çalgılar ağırlıklı çalışırlar, ama genel olarak müzik aleti ustalarına verilen ünvandır.