Dava ikamet yeri dışında açılabilir mi?

Evet açılabilir. Boşanma davası eşlerin birlikte oturduğu veya son ikametgahına bağlı Aile mahkemesinde açılmaktadır.

Geliri olmayan eşe tazminat cezası verilir mi?

Geliri olmayan eşe tazminat cezası verilir mi? Geliri olmayan eşe tazminat cezası verilebilir. Çünkü bu tazminat, tarafın geliri olup olmamasıyla ilişkili değildir. Boşanma davasında kusurlu olan taraf, tazminatla cezalandırılır.

Evi terk eden kadın boşanma davası açabilir mi?

Terk eden eş, haklı bir sebebe dayanarak evi terk etmiş ise aleyhine terke dayalı boşanma davası açılamaz. Terk eden eşin evi terk etmesinde haklı bir sebebi bulunuyor ve evlilik birliği kendisi için eşi nedeniyle çekilmez hale gelmiş ise çekişmeli boşanma davası açabilecektir.

Boşanma davası ikamet yeri dışında açilabilir mi?

Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahının bir önemi yoktur. Taraflar uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasının en önemli unsuru anlaşmalı boşanma protokolü olarak kabul edilir.

Boşanma davası farklı ilden açılır mı?

Boşanma davasının hangi yerdeki, ildeki, ilçedeki mahkemede açılacağı konusu yetki konusudur. Boşana davasında yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi olsa da başka bir şehirde açılan boşanma davasına karşı taraf cevap süresi içinde itiraz etmezse dava görülür.

Çalışmayan koca eşine nafaka bağlanır mı?

Nafaka Ödememek İçin İşten Ayrılma Ancak bu eylemin tarafa herhangi bir yararı olmayacaktır. Zira bir önceki paragrafta belirttiğimiz Yargıtay Kararı doğrultusunda işsiz erkeğin de nafaka ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmelidir. En azından muhtaç eş lehine takdir edilen Yardım Nafakası için durum böyledir.

Bosanmalarda kadinin evi terk etmesi durumunda ne olur?

Kadının evi terk etmesi veya erkeğin evi terk etmesi durumunda boşanma davasında kusurlu taraflar incelenecektir. Eğer kanunlarda belirtildiği gibi haklı nedene bağlı bir terk etme durumunda nafaka veya tazminat alınabilir.

Bir kadının evi terk etmesi suç mudur?

Evi terk etmek boşanma sebebidir. Terk fiili TMK’da özel boşanma hallerinden biri olarak gösterilmiştir. Yani terk edilen kimse doğrudan bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilecek, MD. 166’da yer alan şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelden sarsılması) halinde başvurmasına gerek kalmayacaktır.

Dava ikamet yeri dışında açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir adliyedeki aile mahkemesinde açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahının bir önemi yoktur.

Dava açmak ücretli mi?

Masrafın eksik yatırılması veya dava sırasında yeni masrafların çıkması halinde mahkeme davacıya belli bir süre verir. Davacı bu süre içinde masrafları yatırmalıdır. Dava açma ücreti davaya ve yıllara göre değişiklik göstermektedir. Alacak talebi içermeyen maktu harca tabi dava açma ücreti 500 TL civarındadır.

Karşı dava ne zaman?

Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bir dava içerisinde karşı dava açma süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliği tarihinden itibaren iki haftadır. Yani davalının, cevap süresi içerisinde karşı dava açması gerekir.

Boşanma davasına karşı dava açılır mı?

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra boşanmada karşı dava açılamaz. Boşanma davasında karşı dava içerisinde istenebilecek talepler, asıl boşanma davasındaki talepler ile takas ya da mahsup ilişkisi içerisinde olmalıdır. Ya da karşı dava ile asıl dava arasında bir bağ olması gerekir.

Boşanmak istiyorum ne yapmam lazım?

Ayrılmak için öncelikle boşanma dilekçesini düzenlemelisiniz. Çiftler arasında anlaşmalı boşanma uygulanacak ise dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de doldurmanız gerekir. Belgeler hazırlandıktan sonra davacı, adliyede yer alan tevzi bürosuna başvurarak boşanma davasını başlatabilirsiniz.

Mahkeme başka şehirde ne yapmalıyım?

Eğer davanın görüldüğü yer sizin bulunduğunuz yerden farklı ise muhabere yoluyla başka ildeki mahkemeye dilekçe göndermek gerekir. Muhabere kanalıyla bulunduğunuz yerden başka şehirdeki mahkemeye dilekçe gönderip dava açabilirsiniz.

Karşı dava dilekçesi ne zaman verilir?

Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir (HMK m. 133/1-2). Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır (HMK m. 127/1).

Boşanma davasına karşı dava açılmazsa ne olur?

Karşı boşanma davası açma süresi için belirli bir müddet verilir. Bu müddet içerisinde şartlar karşılanıp, karşı dava açılabilir. Bu süre dışında açıldığı takdirde hakim davaların ayrılmasına karar verecektir.