Çocukların sahip olduğu haklardan hangisi ile ilişkili olduğunu yazınız?

Her çocuk, doğuştan bazı haklara sahiptir. Eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasızdır.

Çoçuk hakları ihlalleri nelerdir örnekler?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise silahlı çatışma durumlarında çocuklara yönelik en ciddi ihlalleri çocukların öldürülmesi ve sakatlanması, çocukların askere alınması ve asker olarak kullanılması, çocuklara yönelik cinsel şiddet, çocukların kaçırılması, okullara ve hastanelere yönelik saldırılar ve insani yardım …

Bir çocuğun evdeki hakları nelerdir?

4-5 Yaş Çocuğunun Ev İçinde Alabileceği Sorumluluklar

 • Sofrayı kurmak.
 • Yemek hazırlamada yardımcı olmak.
 • Havluları katlamak.
 • Kendi kıyafetlerini seçmek, giyinmek ve soyunmak.
 • Alınan yiyecekleri buzdolabına yerleştirmek.
 • Çorapları alçak bir yere asmak.
 • Renkli çorapları eşlemek.
 • Sandviç yapmak.

Gelişme hakkı ne demek?

Her çocuğun kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi hakkı vardır. Ancak çocuğun gelişme hakkını kullanabilmesi, temel yaşama hakkına sahip olabilmesi ile mümkün olabilecektir. Tüm çocuklar ihmal, istismar ve her türlü riskten korunma hakkına sahiptir.

Çocuk Hakları Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.

Çocukların gelişme ile ilgili hakları nelerdir?

Gelişme Hakkı: Çocukların potansiyellerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları şeyleri özetler. Eğitim, dinlenme, kültürel faaliyetler, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü bu gruba girer. Korunma Hakkı: Çocukların her türlü ihmal, istismar ve sömürüden korunmaları gerektiğini vurgulayan haklardır.

Insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler nelerdir?

ANAYASAL HAKLARIMIZ

 • Yaşama hakkı
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği.
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti.
 • Din ve vicdan hürriyeti.
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti.
 • Bilim ve sanat hürriyeti.