Çocuk ağır ceza mahkemesi hangi suçlara bakar?

Çocuk ağır ceza mahkemeleri ise, çocukların işlediği ve esasen ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanması gereken suçlarla ilgili yaş küçüklüğü nedeniyle çocuklar hakkında açılan davalara bakmakla görevlidir (5395 Sayılı Kanun md. 26/2). Çocuk kavramı, 18 yaşını tamamlamamış tüm bireyleri kapsamaktadır.

Mahkemede hakim ne sorar?

Hakim tanığa öncelikle “anlattırıcı soru” sorar. Yani tanık örneğin sanık tarafının tanığı ise bu durumda önce sanık tarafı tanığa anlattırıcı sorular sorar. Katılan taraf çapraz sorgu yapar. Eğer katılan tarafın tanığı ise önce katılan taraf tanığa sorular sorabilir.

Mahkemede ilk duruşmada ne olur?

Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar.

Ağır ceza mahkemesi hangi Suclara bakar?

3-) Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir (5235 Sayılı Kanun md. 12).

2 ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar?

1- Ağır Ceza Mahkemeleri: Namusa, mala, cana ve devletin güvenliğine karşı yapılan kasıtlı fiiller ve 10 yıldan fazla hapis cezasının verildiği suçların davalarına bakmaktadır. 2- Asliye Ceza Mahkemeleri: Vergi kaçakçılığı, sahte işlemler, hakaret, kasten yaralama, şantaj gibi suçlara bakar.

Hakim kararını neye göre verir?

Anayasa’nın 138’inci maddesi açık bir dille “Hâkimler görevlerinde bağımsızdır; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” diyor.

Kadın bosanma davası açarsa ne kadar sürer?

Ancak Kadın bosanma davası açarsa ne kadar sürer? sorusu boşanan taraflar için cevabı merak edilen en önemli sorudur. Erkek ve Kadın bosanma davası açarsa Adalet bakanlığının belirlediği dava süresi Çekişmeli boşanma davasında 300 gün sürer, Anlaşmalı boşanma davası ise 40 gün sürer.

Boşanmada ilk duruşmada ne olur?

İlk duruşmada hakim, dava şartlarını ve itirazları inceler. Böylece taraflar arasındaki uyuşmazlıklar kesin olarak belirlenir. Duruşma başladığında taraflar, sulhe teşvik edilir ve her iki tarafın da beyanı alınır. İlk duruşmaya mazeret bildirmeden gelen taraf olduğunda mahkeme dosyayı geçici olarak işlemden kaldırır.

Duruşmalar nasıl olur?

MADDE 191. – (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar.