Bütçe harcama türleri nelerdir?

Çalışmada kamu harcamalarının kompozisyonu olarak maliye bakanlığı konsolide bütçe harcamalarına temel teşkil eden harcama kalemleri kullanılmıştır. Buna göre harcamalar; cari, yatırım ve transfer harcamaları olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılmıştır.

Analitik bütçe Sınıflandırma ları nelerdir?

Analitik bütçe sınıflandırması yapısı şu şekildedir.

  • Harcama ve Borç Vermenin Sınıflandırması
  • Kurumsal sınıflandırma.
  • Fonksiyonel sınıflandırma.
  • Finansman tipi sınıflandırma.
  • Ekonomik sınıflandırma.
  • Gelirin Sınıflandırması
  • Açık / Fazlanın Finansman Sınıflandırması

Cari harcamalar nelerdir?

yatırım harcamaları dışında kalan, ağırlıklı olarak personel harcamaları ile yönetim giderlerinden oluşan harcamalardır. 09.03

2021 Bütçe Kanun Teklifi hangi tarihe kadar TBMM’ye sunulması gerekiyor?

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Anayasanın 161 inci maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce (17 Ekim) Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulmaktadır.

Kamu harcamalarının sınıflandırma türleri nelerdir?

Kamu harcamaları ekonomik açıdan, reel (gerçek) ve transfer harcamaları olarak ikiye ayrılır. Reel harcamalar kendi içinde cari ve personel harcamaları olarak ikiye, transfer harcamaları da, iktisadi, mali ve sosyal transfer harcamaları olarak üçe ayrılır.

Transfer harcamaları ne ile adlandırılır?

Transfer Harcamaları harcamalar karşısında mal veya hizmet satın almıyorsa bu harcamalar transfer harcamasıdır. Kamu harcamalarının önemli bir kısmını transfer harcamaları oluşturur. Transfer harcamaları, iktisadi, sosyal ve mali transfer harcamaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırma nedir?

Fonksiyonel sınıflandırma, Devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkânı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir. Fonksiyonel sınıflandırma, üç düzeyli bir kod grubundan oluşmaktadır.

Analitik bütçe sınıflandırılması hangi bütçe sistemine dayalı olarak yapılır?

Bütçede performans denetimini gerçekleştirmek amacıyla, 2004 malî yılından itibaren analitik bütçe sınıflandırması uygulamasına gidilmiştir. Analitik bütçe sınıflandırması, aslında bir bütçe sistemi değil, sadece bir sınıflandırma tekniğidir. Bu sınıflandırma esası uluslararası standartlara dayalıdır.