Borsa manipülasyon cezası nedir?

İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Suçunun Cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Sermaye piyasasında manipülasyon nedir?

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesi manipülas- yonu, “yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımını yapmak ve serma- ye piyasası araçlarının …

Manipülasyon yasal mı?

Finansal Manipülasyon Hemen hemen bütün ülkelerde finansal piyasalarda manipülasyon yapmak suçtur. SPK mevzuatına göre manipülasyon suçu işleyenlere 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası verilir.

Piyasa manipülasyonu suç mudur?

Manipülasyon; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’un 107. maddesinde “piyasa dolandırıcılığı” olarak adlandırılmış bir suç türüdür. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.

SPK neye göre ceza verir?

Bu düzenleme uyarınca, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar …

Sermaye piyasası suçları nelerdir?

Sermaye piyasası suçları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 106 ve devamı maddelerinde açıklanmış olup bu suçlar arasında;

  • Bilgi suistimali SPK md. 106,
  • Piyasa dolandırıcılığı SPK md. 107,
  • Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti SPK md. 109,
  • Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik SPK md. 110,

SPK kişilere neden ceza verir?

Manipüle etmek suç mu?

Sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında birer suç tipi olarak düzenlenmiştir. Piyasa dolandırıcılığı, birçok farklı yöntemin kullanılması suretiyle yapılabilir.

Manipülasyon ücreti nedir?

2-“Menkul kıymet piyasasında arz ve talebin serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik sürecin kasıtlı olarak engellenmesine yönelik davranışlar” olarak tanımlanmaktadır. Derinliği fazla olmayan borsalarda yapılan manipülasyon çok daha etkili olmaktadır.

Spekülatör suç mu?

Sermaye piyasası suçları ile ilgili bilinen bir yanlışı da düzeltmek gerekir; spekülasyon ve manipülasyon arasında fark bulunmaktadır, varlıkların fiyat değişimlerinden kar elde etmek amacıyla alım satım yapmak anlamına gelen “spekülasyon” bir suç değildir. Bu işlemi yapan kişi ise “spekülatör” olarak adlandırılır.