Bölge adliye mahkemesinin görevlerini ve hangi kararları verebileceğini açıklayınız?

Kuruluş Kanunu m. 36 ile 37 uyarınca bölge adliye mahkemelerinin hukuk ve ceza dairelerinin görevleri arasında adli yargı ilk derece hukuk/ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak, yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece hukuk/ …

Bölge adliye mahkemesi görevleri nelerdir?

Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesinin Görevleri Nelerdir? Bölge adliye (istinaf) mahkemesinin temel görevi, hukuk ve ceza ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamaktır.

Istinafa giden dosya ne zaman gelir?

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar.

Istinafa giden dosya durumu nasıl öğrenilir?

E-Devlet kapısı sistemine T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Yargıtay Başkanlığı’nın e-Hizmetler menüsü üzerinden sizinle ilgili olan davalara ulaşarak istinaf dosya sorgulama işlemi yapıp dosya içeriklerini online platformdan görüntüleyebilirsiniz.

Kimdir bölge idare mahkemesi?

Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir asıl derece (üst derece) mahkemesidir (2576 Sayılı Kanun m.1). Bu nedenle, bölge idare mahkemesine uygulamada “ istinaf mahkemesi ” de denilmektedir.

Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir mahkemesidir.?

Bölge idare mahkemesi; vergi ve idare mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemesidir. Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir asıl derece (üst derece) mahkemesidir (2576 Sayılı Kanun m.1).

Bölge İdare Mahkemesinin görevleri nelerdir?

Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri Nelerdir? Bölge idare mahkemelerinin görevleri şunlardır (2576 sayılı Kanun m.3/A): Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak, Diğer kanunlarla bölge idare mahkemesine verilen görevleri yapmak.

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir.?

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir.

Bölge adliye mahkemesinin görevlerini ve hangi kararları verebileceğini açıklayınız?

Bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri), istinaf başvurusu ile önüne gelen hukuki uyuşmazlığı hem maddi vakıa hem de hukukilik açısından inceleyerek karar verir. İstinaf, hukuki uyuşmazlığın yeniden ele alınmasını sağlayan ilk derece mahkemesi ile temyiz kanun yolu arasında yeni bir kanun yoludur.

Bölge idare mahkemesinde savcı var mı?

Haziran 2020’de Adana’da bir bölge idare mahkemesi daha kuruldu. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur. Mahkemenin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca atama yapılır.

Bölge adliye mahkemesi kaç daireden oluşur?

Her bölge adliye mahkemesinde bir başkan bulunur. Başkanlık, başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur.

Bölge adliye mahkemesi kaçıncı derece?

Madde 3 – Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir.

Bölge adliye mahkemeleri ne zaman faaliyete geçecek?

İlk olarak Bölge Adliye Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 17/05/2007 tarihli ve 206 sayılı olumlu görüşü ve 18/05/2007 tarihli Bakanlık Olur’u ile Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun olmak üzere toplam dokuz yerde 77 si hukuk 109 u ceza olmak üzere toplam 186 daire …

Bölge idare mahkemesi en az kaç daireden oluşur?

Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltılabilir. 3. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.

Hangi ilde bölge idare mahkemesi yoktur?

* MERSİN, MUĞLA,ŞANLIURFA Bölge İdare Mahkemeleri faal değildir.

Türkiyede kaç tane bölge adliye mahkemesi vardır?

Başlangıçta yedi ilde kurulan mahkemelerin sayısı 2017, 2018 ve 2019’da yapılan eklemelerle on beşe yükseldi.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısını kim atar?

MADDE 44. – Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış …