Birden fazla kişi vasi tayin edilebilir mi?

KARAR : Kural olarak, bir kişi vasi olarak tayin edilir. Ancak, işlerin durumu, malların başka yerlerde olmaları veya özel sebepler dikkate alınarak her biri ayrı işleri görmek veya birlikte bütün işleri yürütmek üzere birden çok kişi de vasi olarak atanabilir.

Vasi olduğu kişi ölürse ne olur?

Vasilik görevinin sona ermesi: Vasilik için kişi 2 yıllığına atanır. Süre dolduktan sonra yeni bir süre verilmezse vasilik görevi sona erer. Yine vasi kısıtlanırsa veya ölürse vasilik görevi sona erecektir. Bu hallerde sulh hukuk mahkemesi tarafından yeni vasi tayin edilir.

Vasi kararı ne kadar süre geçerlidir?

Vasi tayin edilmesi için Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilendirilir. Vasi olarak atanan kişi, vasilik görevinin kendisine tebliğ edilmesinin ardından, 10 gün içinde vasilik hakkından vazgeçme hakkını kullanabilir. Vasilik sadece 2 sene boyunca atanır ve eğer istenirse 2 sene daha uzatma hakkı vardır.

2 tane vasi olur mu?

Vasilik görevini yürütecek olan kişilerin bu görevi yerine getirecek olgunluk ve yeteneğe sahip olması, herhangi bir akıl zayıflığı taşımaması gereklidir. Vesayet makamı tarafından gerek görmesi halinde vasi olarak atanacak kişilerin rızası alınarak birden fazla vasi atanabilmektedir.

Vasisi olduğu kişinin malını satabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi? Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.

Vasilik nasıl düşer?

İptal kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne konu ile alakalı vasinin iptali dilekçesi verilmesi üzerine açılır. Daha sonraki aşamada, hakim vasinin görevine son verir. Hakim eğer vasinin görevini yeterince yerine getirmediğini görürse, itiraz olmaksızın vasinin görevini resen sonlandırma hakkına sahiptir.