Bir şahit mahkemeye gelmezse ne olur?

Tanık olarak gösterildiğiniz davaya belirtilen gün ve saatte gitmezseniz hakkınızda zorla getirilme kararı çıkarılacaktır. Bir sonraki duruşma günü polis veya jandarma tarafından zorla getirilecek, zorla getirilmenizden dolayı doğabilecek masrafları da ödemekle yükümlü kalabilirsiniz.

Tanıklıktan çekinme hakkına kimler sahiptir?

Tanık, şüpheli ve sanıkla aralarındaki yakınlık nedeniyle tanıklıktan çekinebileceğine ilişkin olan CMK’nun 45. maddesine göre, şüpheli ve sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları.

Fotokopi belge delil olur mu?

Onu vücuda getirenin imasını taşımayan bir yazılı belge senet sayılmaz; bazı şartların varlığı halinde yazılı delil (senet) başlangıcı sayılabilir. Aynı nedenle, yani düzenleyenin el ile atılmış imzasını taşımadığı için fotokopi senet sayılmaz, fakat yazılı delil başlangıcı sayılabilir2. isteyebilir (HMK m.216/1).

Tanık beyanı doğrudan delil midir?

Tanık beyanının ispat kuvveti, olayı temsil etme yeteneği ile doğru orantılıdır. Olayı bizzat gören kişinin kolluğa gelerek anlatımda bulunması –bu beyanı değerlendirmeye yetkili merci önünde verilmediğinden- tanık beyanı niteliği kazanamaz ve tanık beyanı delili kapsamına da girmez.

Tanık başka şehirde ifade verebilir mi?

Tanığın bir başka şehirde ifade vermesinde bir sakınca yoktur ancak bunun için duruşmadan önce bu durumla ilgili bir dilekçe göndererek tanık ifadesini başka bir ilde bulunmanız nedeniyle bulunduğunuz yerde vermek istediğinizi bildiriyorsunuz.

Doktorlar tanıklıktan çekinebilir mi?

Hekimler hukuk davalarında Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 249. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 46.maddesi uyarınca meslek sırrı kapsamındaki bilgileri hakkında tanıklık etmeme, çekinme hakkına sahiptir.

Fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılır mı?

Bilirkişi, bu yazı ve imzalarla, o mahkemede elde edilen yazı ve imzaları esas alarak inceleme yapar. Ayrıca yerleşik Yargıtay uygulamasına ve Dairemizin istikrar bulan kararlarına göre fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılması mümkün değildir.

Sözleşme fotokopisi delil midir?

1- Öncelikle, böyle bir durumda elimizde sözleşmenin fotokopisinin ya da bilgisayar çıktısının olup olmadığına bakmalıyız. Eğer sözleşmenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı varsa, bunu mahkemeye yazılı delil başlangıcı olarak sunmalıyız.